רשות ניירות ערך >> 4 תביעות ביטוח בלבד הוגשו בענף הייעוץ הפיננסי ב-3 השנים האחרונות

מנסה למשוך חברות ביטוח לענף ניהול תיקי ההשקעות כדי לבלום את העלייה בפרמיה שנרשמה בשנים האחרונות בעקות התחרות הדלה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
ענת גואטה-יור רשות נירות ערך  צילום ענבל מרמריענת גואטה-יור רשות נירות ערך צילום ענבל מרמרי

אדם כהן
05/02/2020

4 תביעות ביטוח בלבד הוגשו על ידי בעלי רישיון ייעוץ ב-3 השנים האחרונות. כך עולה מפרסום הנתונים של רשות ניירות ערך שהיו עד כה חסויים ומצביעים על כמות תביעות של יועצים בשנים האחרונות. רשות ניירות ערך החליטה לפרסם את אותם נתונים לאחר שהתייעצה עם חברות הביטוח במטרה להגביר את התחרות בהצעת פוליסות לענף הייעוץ וניהול התיקים.

על פי נתוני הרשות שסוקרים את התביעות מאז 2015, בחמש השנים האחרונות הוגשו 13 תביעות וכולן נסגרו (נתון שעשוי להעיד על הקלות היחסית של הגעה להסכמי שיפוי בענף). ב-2019  סכום השיפוי הכולל הסתכם ב-7.5 מיליון שקל בעוד 12 תביעות הסתיימו ללא שיפוי.

נתוני התביעות נאספים על ידי הרשות, במטרה לשמש כאחד האמצעים להערכת הסיכון הטמון בפעילות בעלי הרישיון לפי חוק הייעוץ.

בעלי רישיון לייעוץ השקעות, תביעות ביטוח ספורות בלבד

תביעות ביטוח ספורות של בעלי רישיון ניהול וייעוץ השקעות בשנים האחרונות 

כיצד התביעות מתחלקות? שמונה תביעות נעשו על ידי חברות בעלות רישיון מנהל תיקים. תביעה אחת נעשתה על ידי חברה בעלת רישיון לשיווק השקעות ונגעו לעצם פעולת השיווק. ארבע הודעות אחרות ניתנו על ידי חברות לשיווק השקעות, אך אלו נעשו בנוגע לביטוח שאינו נוגע לפעילות השקעות (תביעות רכוש).

טרם פרסום נתוני התביעות בענף, פרסמה הרשות חוות דעת בנוגע לגובה הפרמיות המושלמות בענף. הרשות מסרה כי להשקפתה,  העלייה בפרמיה שנרשמה בשנים האחרונות הינה מנותקת מהמתרחש בענף. פרסום הנתונים החסויים אכן עשוי לפתוח מעט את ענף ביטוח בעלי רישיון שנשלט כיום בעיקר על ידי חברות הביטוח מדרג הביניים ונוכחות החברות הגדולות בה פחותה מתוך הרעיון שהענף אינו רווחי מספיק.