קרנות נאמנות | גיוסים פדיונות - אוקטובר 2021 - הרשימה המלאה

מגדל היא המגייסת הגדולה בחודש אוקטובר עם גיוס של כ 1.13 מיליארד שקלים. מגדל גם המגייסת הגדולה בקרנות המסורתיות ובקרנות הסל כאשר פסגות היא המגייסת הגדולה בקרנות המחקות ובקרנות הכספיות. פסטרנק שוהם הם המגייסים הגדולים בהוסטינג שמסוקרות החודש.

 

 
צילום פאנדרצילום פאנדר
 

אלי אופיר
FacebookTwitter Whatsapp
03/11/2021

קרנות מנוהלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

היקף נכסים במסורתיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות

היקף נכסים בכספיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות

 

31.10.2021

אוקטובר

מתחילת השנה

 

אוקטובר

מתחילת השנה

 

אוקטובר

מתחילת השנה

מיטב תכלית

28,890

4

299

23,986

177

1946

4,904

-173

-1647

אלטשולר שחם

25,487

-302

1,348

25,304

-294

1,388

183

-8

-40

ילין לפידות

26,861

450

1,264

26,861

450

1,264

*

*

*

פסגות

20,275

14

-742

17,711

-28

-353

2,564

41

-389

מור

18,956

-66

1103

18,175

-19

1449

781

-47

-346

הראל

17,681

-42

-2093

13,026

58

27

4,655

-99

-2,120

מגדל שוקי הון

16,614

602

4,949

14,244

656

5,143

2,370

-54

-194

קסם

14,095

483

2458

13,309

498

2,638

786

-15

-180

אי.בי.אי

8,222

-110

-364

8,069

-106

-269

153

-4

-95

אנליסט

5,360

-47

-382

4,500

-21

-126

860

-26

-256

פורסט

4,689

89

904

4,689

89

904

*

*

*

אפסילון

3,568

249

1616

3,568

249

1616

*

*

*

איילון

3,270

140

625

3225

140

635

45

0

-10

סיגמא

1,971

30

-388

1,971

30

-388

*

*

*

א.ד. רוטשילד

1,498

-51

-184

1,498

-51

-184

*

*

*

אילים

1,521

142

739

1,521

142

739

*

*

*

תמיר פישמן

505

7

55

505

7

55

*

*

*

ברק

140

-7

-173

140

-7

-173

*

*

*

איילון (הוסטינג)

12,850

240

4,000

12,850

240

4,000

*

*

*

קסם (הוסטינג)

4,564

-12

*

4,564

-12

*

*

*

*

סיגמא (הוסטינג)

220

3

*

220

3

*

*

*

*

סיכום ביניים

217,237

1,816

15,034

199,936

2,201

20,311

17,301

-385

-5,277


הוסטינג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות בהוסטינג

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו

מנהל החברה

 

31.10.2021

אוקטובר

מתחילת השנה

 

פורטה

3,317

10

1639

חגי בדש

ברומטר

1,770

45

500

אלי צחור

קסם אזימוט

1,158

-17

*

נימרוד פינקו

פסטרנק שהם

1,335

46

682

שי שהם

פרופאונד

584

17

147

שי אנגל ועודד שטרנברד

פורצ'ן

253

22

150

שי זבולון

אקסיומה

163

0.5

*

אבי קורז ויאיר אלק

אלפי בנדק

211

10

24

קובי אלפי-לס ויונה בנדק

אינטראקטיב ישראל

134

4

46

גלעד בצרי

אימפקט

165

17

49

צחי רודניק

שופן

27

1

*

אלון יצחקי

גביש 

25

2

8

ברק גרשוני

פלקון

19

1

*

אורי קוברסקי ותמור דן

דרך 

8

-0.2

*

*

גולד 

3

0.4

*

אמיר אדיבי 


מוצרי מדדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במוצרי מדדים (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים

היקף נכסים במחקות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות

היקף נכסים בקרנות סל

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל

מנכ"ל חברת הקרנות

31.10.2021

אוקטובר

מתחילת השנה

אוקטובר

מתחילת השנה

אוקטובר

מתחילת השנה

קסם

39,485

-101

-885

12,690

237

2372

26,795

-338

-3,257

אבנר חדד

מיטב תכלית

33,970

-146

-804

9,703

114

1524

24,267

-260

-2328

רפי ניב

מגדל שוקי הון

32,625

531

3,004

19,779

122

1,142

12,846

409

1862

ליאור כשריאן

פסגות

26,873

219

2337

9,160

424

3237

17,712

-205

-900

אייל גורן

הראל

24,316

292

844

8,672

186

1692

15,644

105

-848

ירון דייגי

אי.בי.אי

4,207

24

186

4,207

24

186

*

*

*

אורי בן דב

מור

3,056

80

1750

1164

38

681

1892

43

1069

אלי לוי

אלטשולר שחם

1,083

-8

-239

1,083

-8

-239

*

*

*

ליאור כגן

א.ד רוטשילד

51

21

52

51

21

52

*

*

*

אייל סגל

אנליסט

36

19

35

36

19

35

*

*

*

אלון אגושביץ

סיכום

165,702

931

6280

66,545

1177

10682

99,156

-246

-4,402

 


טבלה מאוחדת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

מנכ"ל חברת הקרנות

31.10.2021

ספטמבר 

מתחילת השנה

מיטב תכלית

62,861

-141

-504

רפי ניב

קסם

53,580

382

1573

אבנר חדד

מגדל שוקי הון

49,239

1133

7,953

ליאור כשריאן

פסגות

47,148

233

1,596

אייל גורן

הראל

41,998

250

-1,249

אורי שור

אלטשולר שחם

26,570

-309

1,109

שי ירון

ילין לפידות

26,861

450

1,264

אסף אלדר

מור

22,012

14

2,853

אלי לוי

אי.בי.אי

12,429

-85

-178

אורי בן דב

אנליסט

5,396

-27

-347

אלון אגושביץ

פורסט

4,689

89

904

ירון תמיר

אפסילון

3,568

249

1616

גיל קורן

איילון

3,270

140

625

קרן עמרם

סיגמא

1,971

30

-388

יאיר שני

א.ד. רוטשילד

1,549

-29

-133

איל סגל

אילים

1,521

142

739

טמיר שפירא

תמיר פישמן

505

7

55

אלדד תמיר

ברק

140

-7

-173

שי ברק

איילון (הוסטינג)

12,850

240

4,000

*

קסם (הוסטינג)

4,564

-12

*

*

סיגמא (הוסטינג)

220

3

*

*

סיכום 

382,941

2,752

21,315

 


סוג קרן היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
31.10.2021 ספטמבר מתחילת השנה
מסורתיות 199,936 2201 20311
כספיות 17,301 -385 -5,277
מסורתיות + כספיות 217,237 1,816 15,034
       
מחקות 66,545 1177 10682
סל 99,156 -246 -4402
מחקות + סל 165,701 931 6,280
       
כל הקרנות 382,938 2,747 21,314