שוהם השלימה בהצלחה מכרז מוסדי לאגח סדרה ד בהיקף של 150 מיליון שקל

באיזו ריבית נסגר הגיוס?

 

 
אלי נידם, צילמה: אמלי נידםאלי נידם, צילמה: אמלי נידם
 

מיכאל לוי
FacebookTwitter Whatsapp
23/11/2021

הגיוס נועד להוזיל את עלויות המימון ולשפר את הרווחיות, לטייב את תיק האשראי ולאפשר להאיץ צמיחה אחראית.

במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים בסך של כ-218 מיליון שקל החברה החליטה לקבל הזמנות בהיקף של כ-150 מיליון שקל, חלף כוונה ראשונית לגייס כ-100 מיליון שקל.

בגיוס השתתפו גופים מוסדיים מובילים, ביניהם חברות ביטוח, בתי השקעות, קרנות נאמנות, קרנות גידור ומנהלי תיקים.

אלי נידם, מנכ"ל שוהם ביזנס: "הגיוס המשמעותי והוזלת עלויות המימון, יחד הבעת האמון מצד הגופים המוסדיים בחברה ובהנהלה, מאפשרים לבעלי המניות של שוהם להנות מהמשך מחזור עסקים חיובי וגל של צמיחה שהחל לפני מספר חודשים ויתחזק עם החזרה של המשק לתפקוד רגיל"

שוהם ביזנס (ת"א: שוהם) העוסקת באשראי חוץ בנקאי ונמצאת בשליטתו של אלי נידם (36%) מדווחת על גיוס משמעותי נוסף, לאחר שבינואר השנה גייסה 150 מיליון שקל. 

בגיוס הנוכחי החברה זכתה לביקושים בסך של כ-218 מיליון שקל במסגרת המכרז המוסדי, היא קיבלה הזמנות בהיקף של כ-150 מיליון שקל, חלף כוונה ראשונית לגייס כ-100 מיליון שקל. אגרות החוב של סדרה ד' נושאות ריבית שנתית של 2.9% - הנמוכה ביותר שגייסה החברה מעולם. את הגיוס הובילו לאומי פרטנרס חיתום ויועצי ההנפקה היו אמ.די. פרמיום הנפקות וכימרה א.ר.מ.

הגיוס הושלם לאחר ששוהם ביזנס דיווחה על תוצאות מצוינות לרבעון השלישי של 2021 ומדגיש את הבעת האמון של הגופים המוסדיים בחברה. ברבעון זה דיווחה החברה כי הכנסות המימון הסתכמו בכ-16.4 מיליון שקל, הרווח הרבעוני לפני מס הסתכם בסך של 8.3 מיליון שקל והרווח הנקי לרבעון הסתכם כאמור ב-6.2 מיליון שקל. לתאריך הדוח תיק האשראי של החברה עמד על 545 מיליון שקל, לאחר שעלה  בכ-206 מיליון שקל מתחילת השנה, המהווה עליה של כ-61% ביחס לסוף שנת 2020. 

התשואה להון ברבעון השלישי של 2021 עמדה על כ-23.4% במונחים שנתיים ומחזור עסקאות האשראי הרבעוני עמד על כ-489 מיליון שקל. תוצאות הרבעון כוללות הפרשה בהוצאות המימון, שאינה תזרימית, בגין ערבות בעל שליטה, בסך של כ-417 אלף שקל, וכן הפרשה בהוצאות הנהלה וכלליות, שאינה תזרימית, בגין תשלום מבוסס מניות, בסך של כ-121 אלף שקל. כמו כן, החברה מדווחת על הון העצמי שעמד על כ-114.5 מיליון שקל, זאת לאחר שחולק דיבידנד בסך של 10 מיליון שקל במהלך מרץ 2021.

לגרף שוהם ביזנס לחצו כאן

43 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 21.38 מיליון בשוהם ביזנס
קרנות נאמנות שמחזיקות את שוהם ביזנס. לרשימה המלאה