קרנות נאמנות | גיוסים פדיונות - נובמבר 2021 - הרשימה המלאה

רשימה מלאה של גיוסים / פדיונות - מנוהלות, מוצרי מדדים, גופי הוסטינג, וטבלה מאוחדת: בקרנות המנוהלות מגדל וילין לפידות הן המגייסות הגדולות בזכות התוצאות. בקרנות המדדיות מור ומגדל מובילים. בסיכום הכללי מגדל מגייסת כ 965 מיליון שקלים ומובילה בחודש נובמבר.

 

 
צילום פאנדרצילום פאנדר
 

אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/12/2021

גיוסים פדיונות סיכום נובמבר 2021 בקרנות נאמנות לפי סגמנטים שונים

קרנות מנוהלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

היקף נכסים במסורתיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות

היקף נכסים בכספיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות

 

 

30.11.2021

נובמבר

מתחילת השנה

 

נובמבר

מתחילת השנה

 

נובמבר

מתחילת השנה

 

מיטב תכלית

28,988

22

321

24,255

194

2139

4,733

-172

-1818

 

ילין לפידות

27,618

491

1,755

27,618

491

1,755

*

*

*

 

אלטשולר שחם

25,060

-539

809

24,883

-533

854

177

-6

-45

 

פסגות

20,208

-165

-906

17,672

-137

-489

2,536

-28

-417

 

מור

19,100

23

1126

18,341

45

1494

759

-23

-368

 

הראל

17,642

-127

-2219

13,196

70

98

4,446

-197

-2,317

 

מגדל שוקי הון

17,259

552

5,501

14,956

614

5,757

2,303

-62

-256

 

קסם*

11,028

332

2790

13,681

350

2,988

769

-18

-198

 

אי.בי.אי

8,115

-138

-503

7,965

-135

-405

150

-3

-98

 

אנליסט

5,340

-53

-411

4,500

-33

-159

840

-20

-252

 

פורסט

4,748

42

946

4,748

42

946

*

*

*

 

אפסילון

3,882

283

1899

3,882

283

1899

*

*

*

 

איילון

3,500

175

800

3455

175

810

45

0

-10

 

סיגמא

2,074

99

-290

2,074

99

-290

*

*

*

 

אילים

1,700

170

910

1,700

170

910

*

*

*

 

א.ד. רוטשילד

1,452

-53

-237

1,452

-53

-237

*

*

*

 

ברק

149

-7

-180

149

-7

-180

*

*

*

 

איילון (הוסטינג)

12,850

270

4,270

12,850

270

4,270

*

*

*

 

קסם (הוסטינג)

3,431

6

*

3,431

6

*

*

*

*

 

סיגמא (הוסטינג)

228

6

*

228

6

*

*

*

*

 

*קסם 0% סוף אוקטובר*

3,422

*

*

*

*

*

*

*

*

 

סיכום ביניים

214,372

1,389

16,381

201,036

1,917

22,160

16,758

-529

-5,779

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוסטינג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות בהוסטינג

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו

מנהל החברה

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2021

נובמבר

מתחילת השנה

 

 

 

 

 

 

 

פורטה

3,334

5

1644

חגי בדש

 

 

 

 

 

 

ברומטר

1,830

52

552

אלי צחור

 

 

 

 

 

 

פסטרנק שהם

1,450

80

760

שי שהם

 

 

 

 

 

 

קסם אזימוט

1,133

-28

*

נימרוד פינקו

 

 

 

 

 

 

פרופאונד

630

35

180

שי אנגל ועודד שטרנברד

 

 

 

 

 

 

פורצ'ן

270

14

164

שי זבולון

 

 

 

 

 

 

אלפי בנדק

216

4

27

קובי אלפי-לס ויונה בנדק

 

 

 

 

 

 

אקסיומה

165

22

*

אבי קורז ויאיר אלק

 

 

 

 

 

 

אינטראקטיב ישראל

140

5

51

גלעד בצרי

 

 

 

 

 

 

גביש 

27

2

10

ברק גרשוני

 

 

 

 

 

 

שופן

27

0.4

*

אלון יצחקי

 

 

 

 

 

 

פלקון

23

3

*

אורי קוברסקי ותמור דן

 

 

 

 

 

 

דרך 

8

0.1

*

*

 

 

 

 

 

 

גולד 

4

2

*

אמיר אדיבי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מוצרי מדדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במוצרי מדדים (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים

היקף נכסים במחקות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות

היקף נכסים בקרנות סל

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל

מנכ"ל חברת הקרנות

30.11.2021

נובמבר

מתחילת השנה

נובמבר

מתחילת השנה

נובמבר

מתחילת השנה

קסם

39,983

245

-640

13,152

363

2735

26,831

-118

-3,375

אבנר חדד

מיטב תכלית

34,236

-115

-919

10,032

225

1749

24,204

-340

-2668

רפי ניב

מגדל שוקי הון

33,313

413

3417

19,677

-110

1027

13,636

523

2,390

ליאור כשריאן

פסגות

27,345

142

2479

9,522

297

3534

17,823

-155

-1055

אייל גורן

הראל

24,790

286

1130

8,932

159

1851

15,857

127

-721

ירון דייגי

אי.בי.אי

4,250

16

202

4,250

16

202

*

*

*

אורי בן דב

מור

3,601

554

2271

1,235

82

729

2,366

472

1,541

אלי לוי

אלטשולר שחם

1,110

0.2

-239

1,110

0.2

-239

*

*

*

ליאור כגן

א.ד רוטשילד

83

38

90

83

38

90

*

*

*

אייל סגל

אנליסט

42

6

40

42

6

40

*

*

*

אלון אגושביץ

סיכום

168,753

1585.2

7831

68,035

1076.2

11718

100,717

509

-3,888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה מאוחדת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

מנכ"ל חברת הקרנות

 

 

 

 

 

 

30.11.2021

נובמבר

מתחילת השנה

 

 

 

 

 

 

מיטב תכלית

63,224

-93

-597

רפי ניב

 

 

 

 

 

 

קסם

54,433

577

2150

אבנר חדד

 

 

 

 

 

 

מגדל שוקי הון

50,572

965

8918

ליאור כשריאן

 

 

 

 

 

 

פסגות

47,553

-23

1573

אייל גורן

 

 

 

 

 

 

הראל

42,432

159

-1089

אורי שור

 

 

 

 

 

 

אלטשולר שחם

26,170

-539

570

שי ירון

 

 

 

 

 

 

ילין לפידות

27,618

491

1755

אסף אלדר

 

 

 

 

 

 

מור

22,701

577

3397

אלי לוי

 

 

 

 

 

 

אי.בי.אי

12,365

-122

-300

אורי בן דב

 

 

 

 

 

 

אנליסט

5,380

-47

-371

אלון אגושביץ

 

 

 

 

 

 

פורסט

4,748

42

946

ירון תמיר

 

 

 

 

 

 

אפסילון

3,882

283

1899

גיל קורן

 

 

 

 

 

 

איילון

3,500

175

800

קרן עמרם

 

 

 

 

 

 

סיגמא

2,074

99

-290

יאיר שני

 

 

 

 

 

 

א.ד. רוטשילד

1,535

-15

-147

איל סגל

 

 

 

 

 

 

אילים

1,700

170

910

טמיר שפירא

 

 

 

 

 

 

תמיר פישמן

 

 

 

אלדד תמיר

 

 

 

 

 

 

ברק

149

-7

-180

שי ברק

 

 

 

 

 

 

איילון (הוסטינג)

12,850

270

4,270

*

 

 

 

 

 

 

קסם (הוסטינג)

3,431

6

*

*

 

 

 

 

 

 

סיגמא (הוסטינג)

228

6

*

*

 

 

 

 

 

 

סיכום 

386,545

2,974

24,214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג קרן

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2021

נובמבר

מתחילת השנה

 

 

 

 

 

 

 

מסורתיות

201,036

1,917

22,160

 

 

 

 

 

 

 

כספיות

16,758

-529

-5,779

 

 

 

 

 

 

 

מסורתיות + כספיות

217,794

1,388

16,381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחקות

68,035

1076.2

11718

 

 

 

 

 

 

 

סל

100,717

409

-3,888

 

 

 

 

 

 

 

מחקות + סל

168,752

1,485

7,830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל הקרנות

386,546

2,973

24,211