חודש אוקטובר בתעשיית קרנות הנאמנות – גיוס כולל של כ-3.9 מיליארד ₪ בהובלת הקרנות הכספיות

ירידות חדות בשוקי המניות ובאגרות החוב בישראל על רקע המלחמה. קצב הפדיונות באפיקים המקומיים התעצם

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

נאור כהן, מיטב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/11/2023

לאחר דעיכה בחודשים האחרונים במגמת הפדיונות בתעשייה האקטיבית המסורתית החודש נרשמה האצה על רקע המלחמה כשנפדה סכום של כ-3.3 מיליארד ₪.

לעומת זאת המגמה החיובית בתעשייה הפסיבית נמשכה גם החודש עם גיוס נאה של כ-1 מיליארד ₪. קרנות הסל סיימו את החודש עם גיוס של כ-1.5 מיליארד ₪ ומנגד הקרנות המחקות פדו סכום של כ-0.5 מיליארד ₪, כשכמעט כל הגיוס בתעשייה הפסיבית הגיע לקטגוריות המתמחות במניות בארץ ובחו''ל.

הגיוסים המשמעותיים ביותר נרשמו גם החודש בקטגוריית הקרנות הכספיות שרשמו גיוס גדול של כ-6.4 מיליארד ₪.

סך נכסי התעשייה כולה ירד בחודש אוקטובר בכ-5.7 מיליארד ₪, שמהווים ירידה של כ-1.3% מכ-429.6 מיליארד ₪, לכ-423.9 מיליארד ₪. ירידה שנובעת מתשואה שלילית של כ-2.2%  (השפעה של כ-9.6 מיליארד ₪), שקוזזה חלקית עקב גיוס של כ-3.9 מיליארד ₪. 

מתחילת השנה סך נכסי תעשיית הקרנות עלה בכ-55.3 מיליארד ₪, שמהווים עלייה של כ-15% מכ-368.6 מיליארד ₪ לכ-423.9 מיליארד ₪, עלייה שנובעת מתשואה חיובית של כ-4.7% (השפעה של כ-17.4 מיליארד ₪), וגיוס של כ-37.9 מיליארד ₪.

אוקטובר בשווקים הפיננסיים

לאחר רצף אירועים עולמיים שהשפיעו על הכלכלה לרעה, לאחרונה, החששות ממיתון החלו להתפוגג ופחתה תחושת אי הוודאות, זאת בעיקר עקב נתונים כלכליים חזקים וגבוהים מהצפי וירידה מתמשכת בקצב האינפלציה, מה שגרם בין היתר לעליות בשוקי המניות בעולם שהתהפכו לירידות בחודשים האחרונים.

לעומת זאת, שוק המניות הישראלי בשנה האחרונה הציג ביצועי חסר משמעותיים לאור ההתרחשויות הפוליטיות שהביאו אותו לעמדה נחותה מול מקביליו בעולם, וביום ראשון ה-8 לאוקטובר, יום אחרי הטבח הנוראי והכרזת המלחמה מול מדינת ישראל, שוק המניות הגיב בירידות חריפות כאשר מדדי הסקטורים נדל"ן, ביטוח ונפט וגז נחתכו בשיעור שנע בין 9.5%-9.2% כל אחד. 

בתגובה למתרחש ולהשפעה על שוק המט''ח הודיע בנק ישראל על תכנית למכירה של עד 30 מיליארד דולר. מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר ירד בכ 0.1%-, כאשר קצב האינפלציה השנתי ירד ל-3.8% מרמה של 4.1%. בהחלטת הריבית האחרונה הותיר בנק ישראל את גובה הריבית ללא שינוי (4.75%).

תעשיית קרנות הנאמנות שבזמני משברים קודמים ידעה פדיונות גבוהים, שומרת על איפוק יחסי בפדיונות תוך הפחתה ברמות הסיכון ומעבר לאפיקים סולידיים יותר.

בתחילת החודש נרשמה בארה"ב מגמה חיובית, זאת על רקע נתוני תעסוקה חזקים במיוחד שפורסמו ונתנו רוח גבית לנסיקת התשואות לפדיון של אגרות החוב האמריקאיות הממשלתיות לרמה שלא נראתה מאז 2007. המגמה החיובית בשוק המניות האמריקאי נגדעה בחלקו השני של החודש כאשר העליות בתשואות לפדיון של אגרות החוב הממשלתיות התחזקו.

שער השקל רשם החודש פיחות משמעותי מול הדולר והאירו, כשבחודש אוקטובר הוא נחלש בשיעור של כ-5% מול הדולר וכ-5.7%  מול האירו.

שוקי המניות בחו"ל סיימו את החודש במגמה שלילית כאשר מדד S&P500  ירד בכ-2.2% , מדד הנאסד"ק ירד בכ-2.8%, מדד הדאקס הגרמני ירד בשיעור של כ-3.3%, ומדד הניקיי היפני ירד בשיעור של כ-3.2%.

שוק המניות הישראלי סיים את חודש אוקטובר במגמה שלילית חזקה, כאשר מדד ת"א 35 איבד מערכו כ-10.7% ומדד ת"א 125 נחתך בכ-11.5%.

איגרות החוב הקונצרניות סיימו גם הן את חודש אוקטובר במגמה שלילית חזקה. מדדי התל בונד 60, 40, 20 ירדו בשיעור של כ-2.3% עד כ-3.3%.

מדד אג"ח קונצרני כללי ירד בכ-2% ומדד אג"ח ממשלתי כללי, סיים את החודש עם ירידה בשיעור של כ-2.9%.

התעשייה האקטיבית המסורתית בחתך של קטגוריות

הקטגוריה המגייסת היחידה בתעשייה האקטיבית המסורתית הייתה החודש קטגוריית אג"ח בחו"ל, שנהנתה כמובן מהפיחות החד בשער השקל ורשמה גיוס של כ-270 מיליון ₪ .

קטגוריית אג"ח כללי, הקטגוריה הגדולה ביותר בנכסיה בהפרש ניכר משאר קטגוריות ההשקעה, רשמה החודש את הפדיון החודשי הגדול ביותר מבין כל קטגוריות ההשקעה, פדיון של כ-2 מיליארד ₪. 

קטגוריית מניות בארץ סיימה את החודש עם פדיון של כ-470 מיליון ₪.

קטגוריית אג"ח מדינה פדתה סכום של כ-430 מיליון ₪. 

קטגוריית חברות והמרה רשמה החודש פדיון של כ-460 מיליון ₪.

קטגוריית מניות בחו"ל פדתה סכום של כ-115 מיליון ₪.

קטגוריית גמישות פדתה סכום של כ-70 מיליון ₪.

הקרנות הכספיות: מהוות כבר כ-24% מכל נכסי התעשייה וכ-42% מכלל נכסי התעשייה האקטיבית!

גם החודש נמשך הגיוס של הקרנות הכספיות כאשר באוקטובר נכנס אליהן סכום של כ-6.4 מיליארד ₪. הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-5.2 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות הדולריות גייסו כ-1.2 מיליארד ₪. הגיוס הגדול לכספיות השקליות נובע משורה של העלאות ריבית, מהיותן כתובת לחנייה לכספים שיצאו מהקרנות המסורתיות, ומהיתרון המיסויי הניכר שיש להן מול השקעה בפיקדונות שקליים בפרק זמן זה של אינפלציה, וזאת בנוסף ליתרון הנזילות שלהן. ב-20 החודשים האחרונים מאז החלו הקרנות הכספיות לגייס סכומים משמעותיים, גייסו הקרנות הכספיות סכום גדול של כ-81 מיליארד ₪ ונתח השוק שלהן נסק מכ-4.2% לכ-24.4%. נתח השוק שלהן מתוך תעשיית הקרנות האקטיביות בלבד (בקרנות הפסיביות אין קרנות כספיות) עומד על 42.2%. סך נכסיהן של הקרנות הכספיות עומד על כ-103.6 מיליארד ₪, שיא של כל הזמנים. 

התעשייה הפסיבית – קרנות הסל והקרנות המחקות: מגמה מעורבת

חודש אוקטובר בתעשייה הפסיבית התאפיין במגמה מעורבת, עם גיוס כולל של כ-1 מיליארד ₪, כשהגיוס הגיע מתעשיית קרנות הסל שגייסה סכום של כ-1.5 מיליארד ₪ בעוד שתעשיית הקרנות המחקות פדתה סכום של כ-0.5 מיליארד ₪.

קטגוריית מניות בארץ היא המגייסת הגדולה החודש בתעשייה הפסיבית עם  סכום גדול של כ-850 מיליון ₪. כאשר רובו המוחלט של הגיוס הגיע מתעשיית קרנות הסל - אשר גייסו כ-840 מיליון ₪ והקרנות המחקות הוסיפו סכום זעיר של כ-10 מיליון ₪.

קטגוריית מניות בחו''ל סיימה את החודש כמגייסת השנייה בגודלה, כשגייסה סכום גדול גם כן של כ-740  מיליון ₪, כאשר כל הגיוס הגיע מתעשיית קרנות הסל - אשר גייסו כ-750 מיליון ₪ ומנגד הקרנות המחקות פדו סכום זעיר של כ-10 מיליארד ₪.

קטגוריית אג"ח בחו"ל גייסה סכום של כ-220 מיליון ₪, קרנות הסל גייסו כ-130 מיליון ₪ והקרנות המחקות הוסיפו סכום של כ-90 מיליון ₪.

קטגוריית חברות והמרה סיימה את החודש עם פדיון של כ-650 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות פדו של כ-380 מיליון ₪, וקרנות הסל פדו סכום של כ-270 מיליון ₪ 

קטגוריית אג"ח מדינה סיימה את החודש עם פדיון של כ-170 מיליון ₪, הקרנות המחקות פדו סכום של כ-120 מיליון ₪ וקרנות הסל הוסיפו לפדיון סכום של כ-50 מיליון ₪.
x