לקראת שבוע סוער » קרנות האג"ח גייסו 240 מיליון שקל

כמה נפדה בקרנות אג"ח מדינה, ובכספיות?

 

 
 

מיקי סבטליץ
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/08/2015


אחרי שבוע רגוע יחסית בת"א ולקראת שבוע שמסתמן כסוער הקרנות המסורתיות רושמות השבוע פדיונות של כ-80 מיליון ₪, המתחלקים באופן שווה בין הקרנות המנוהלות לקרנות המחקות

כמו כן, נמשכו הפדיונות בקרנות הכספיות שהסתכמו השבוע בכ-240 מיליון ₪. 

המגייסות הבולטות: קרנות אג"ח כללי עם 240 מ' ₪ והפודות הגדולות – קרנות אג"ח מדינה עם 420 מ' ₪.

הקרנות המחקות מחקו השבוע מחצית מהגיוסים שהצטברו מתחילת אוגוסט. זאת, בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח מדינה (100 מ' ₪) וקרנות מחקות על מדדי אג"ח שקליות (30 מ' ₪). מן הצד השני נרשמו גיוסים בקרנות המחקות על מדדי אג"ח חברות (60 מ' ₪).


שבוע המסחר התאפיין במגמה מעורבת, שהתבטאה בירידות שערים במדדי המניות על רקע הירידות שנרשמו באירופה ובארה"ב. כמו כן, נרשמו השבוע מימושים גם במדדי אגרות החוב הקונצרניות אל מול עליות במדדי אג"ח ממשלתי. הקרנות המסורתיות סיכמו את השבוע עם פדיון של כ-80 מיליון ₪ - ירידה של כ-35% בקצב הפדיונות לעומת השבוע הקודם. מתחילת החודש הקרנות המסורתיות רשמו פדיונות של כ-210 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-270 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות אל מול גיוסים של כ-60 מיליון ₪ בקרנות המחקות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש. 

  • קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1, קרנות 10/90 וכו', רשמו השבוע גיוסים של כ-240 מיליון ₪ - עלייה של כ-80% בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם. מתחילת החודש קרנות אג"ח כללי בראש טבלת הגיוסים, עם כ-610 מיליון ₪.

  • מגמה שלילית במדדי המניות: מדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 רשמו השבוע ירידות שערים של עד 1% ובהמשך לכך נרשם מימוש של 0.9% גם במדד ת"א 75. הקרנות המניתיות1 רשמו השבוע גיוסים של כ-40 מיליון ₪ - צניחה של כ-60% בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם, שהתחלקו לגיוסים של כ-100 מיליון ₪ בקרנות מניות בישראל וגמישות ולפדיונות של כ-60 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל. מתחילת החודש, הקרנות המניתיות1 גייסו כרבע מיליארד ₪, כמחצית מסכום זה נותב  לקרנות המחקות.

  • אגרות החוב הקונצרניות נסחרו השבוע במגמה שלילית - מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו ירידות שערים של עד כ-0.5%. בהמשך לכך, מדד קונצרני כללי סיכם את השבוע עם מימושים קלים בלבד. קרנות אג"ח קונצרני רשמו השבוע גיוסים של כ-90 מיליון ₪ המצטברים לכ-240 מיליון ₪ מתחילת אוגוסט. רוב הגיוסים נותבו אל הקרנות המחקות בדגש על תל-בונד בריבית משתנה. 

  • אגרות החוב הממשלתיות מסכמות שבוע חיובי: מדד ממשלתי כללי רשם השבוע תשואה חיובית של כ-0.4% בהובלת השחרים לטווח ארוך שעלו ב-0.9%. אפיק זה נהנה מעליות השערים שנרשמו באג"ח ממשלת ארה"ב. למרות התשואות החיוביות זה השבוע השני באפיק הממשלתי, קרנות אג"ח מדינה המשיכו לאבד נכסים, אם כי בקצב הנמוך ב-15% לעומת השבוע הקודם. הפדיונות הסתכמו השבוע בכ-420 מיליון ₪ וכ-1.3 מיליארד ₪ מתחילת החודש.

  • מגמה מעורבת באפיק השקלי: הקרנות הכספיות רשמו השבוע פדיונות של כ-240 מיליון ₪ - עלייה קלה בקצב הפדיונות לעומת השבוע הקודם. מנגד, נרשמו גיוסים של כ-80 מיליון ₪ בקרנות השקליות בסיכום שבועי וכ-260 מיליון ₪ מתחילת החודש. עיקר הגיוסים בקרנות שקליות עם ריבית משתנה.

  • למרות הפיחות שנרשם השבוע בשקל אל מול הדולר והאירו ועליות במדדי אג"ח ממשלת ארה"ב, קרנות אג"ח בחו"ל המשיכו השבוע לאבד נכסים שהסתכמו בכ-100 מיליון ₪ השבוע וכ-290 מיליון ₪ מתחילת החודש. 

  • תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-20.08.15 כ-246.8 מיליארד שקל. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-216 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-30.8 מיליארד ₪.

סיכום מתחילת החודש
גיוסים ופדיונות של בתעשיית הקרנות הנאמנות

אפיק

סיכום שבועי גיוסים/פדיונות

(במיליוני ₪)

סיכום מתחילת החודש גיוסים/פדיונות

(במיליוני ₪)

קרנות מנייתיות[1]

39

252

קרנות כספיות

-241

-827

קרנות אג"ח שקליות

80

262

קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד

-417

-1,266

קרנות אג"ח חברות והמרה

88

236

קרנות אג"ח כללי

236

610

קרנות אג"ח חו"ל

-99

-289

שונות[2]

-6

-17

סה"כ

-320

-1,039

סה"כ קרנות מסורתיות

(בנטרול כספיות)

-80

-210[1] כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות.

[2] כולל קרנות אגד (חוץ וישראלי), ממונפותואסטרטגיות, מעורבות  מט"ח ולתושביחוץ בלבד. מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים, מיטב-דש  
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x