שפיר הנדסה זכתה במכרז של רמ"י

זכתה במכרז של רמ"י להקמת מאות יחידות דיור בבאר יעקב

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

אדם כהן
18/07/2021

במסגרת המכרז שפיר תתכנן, תפתח ותבנה 486 יחידות דיור בתוכנית "תלמים מזרח" בבאר יעקב, כאשר 243 יח"ד מתוכן ישווקו במתכונת של "מחיר מופחת" ו-243 יח"ד בשוק החופשי.

שפיר תשלם לרמ"י סך של כ-352 מיליון ₪ בתוספת מע"מ ותשלום נוסף של כ-32 מיליון ₪ בגין היטלי פיתוח.

באר יעקב נמצאת במיקום מרכזי תחבורתי ועסקי עם גישה ישירה לכבישים ראשיים כגון 431 ו-6, קרבה לתחנת רכבת, מרכזי תעסוקה משמעותיים. 

חברת שפיר מגורים, מקבוצת שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ, הודיעה כי זכתה במכרז פומבי שפרסמה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לרכישת זכויות חכירה, תכנון, פיתוח ובניית 486 יח"ד לבניה רוויה עם חזית מסחרית במתחם אחד בשטח של כ-23 דונם, בתוכנית "תלמים מזרח" בעיר באר יעקב. 

במסגרת הפרויקט ייבנו, בין היתר, 486 יח"ד בבניה רוויה כאשר 243 יח"ד מתוכן ישווקו במתכונת של "מחיר מופחת"  ו-243 יח"ד בשוק החופשי. בהתאם לתנאי המכרז, שטח ממוצע של יח"ד בפרויקט עומד על כ-110 מ"ר. כחלק מהזכייה במכרז התחייבה 'שפיר מגורים' לשלם לרמ"י סך של כ-352 מיליון ₪ בתוספת מע"מ, לצד תשלום נוסף של כ- 32 מיליון ₪ בגין היטלי פיתוח. בנוסף תשלם שפיר מגורים תשלומים נוספים בהיקף מצומצם לרשות המקומית.

על-פי תנאי המכרז ביצוע הפרויקט אמור להימשך כ-25 חודשים ממועד קבלת החזקה בשטח מרמ"י יש לציין כי נכון למועד זה טרם התקבלו ההיתרים הדרושים לבניית הפרויקט וטרם נמסר השטח לשפיר מגורים, לכן אין ביכולתה של החברה להעריך בעת הזו את מועד סיום הפרויקט בשלמותו.

טלי כהן, סמנכ"ל שיווק שפיר מגורים: "באר יעקב נמצאת במיקום מרכזי תחבורתי ועסקי עם גישה ישירה לכבישים ראשיים כגון 431 ו-6, קרבה לתחנת רכבת ומרכזי תעסוקה משמעותיים. שפיר תמשיך בפרויקט זה את ההצלחה הגדולה של שכונת בצוותא בחריש, במסגרתה שפיר בנתה ושיווקה כ-1,500 יח"ד בחריש בלוח זמנים מקוצר. שפיר ממשיכה לפתח את מגזר הנדל"ן למגורים והנדל"ן המניב שלה ולייצר פרויקטים חדשים ואיכותיים לטובת רוכשי הדירות, ובכך לגוון את פעילויות החברה וצבר הפרויקטים שלה".


 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.