דוראל – דוח עדכון של frost & Sullivan

דוראל מבססת את מעמדה הגלובלי עם היקף פרוטפוליו של מעל ל-3 גיגה-וואט בארה"ב; עליה בהכנסות ובנכסי החברה לצד גיוס אג"ח בכדי לתמוך את תוכנית הפיתוח של החברה; מחיר היעד למניה ללא שינוי

 

 
Image: DreamstimeImage: Dreamstime
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/10/2021

דוראל מציגה צמיחה נוספת בפעילותה לצד צמיחה בהכנסות. דוראל סיימה את המחצית הראשונה עם הכנסות של כ-5.22 מש"ח עפ"י נתוני Gaap-Non .החברה מציגה גידול משמעותי בפורטפוליו לכ-5.6 גיגה וואט, מתוכו 9.1 גיגה-וואט בשל (פרויקטים בהפעלה מסחרית ומוכנים לחיבור, בהקמה או לקראת הקמה ו/או לאחר זכיה בהליכים תחרותיים או חתימת PPA). יצוין כי בחודשים החולפים החברה הפגינה התקדמות מואצת בפעילותה בתחום הפוטו-וולטאי בארה"ב, עם צפי לתחילת הקמה עוד השנה של הפרויקט North Mammoth. כאחת השחקניות הדומיננטיות בישראל, דוראל נהנית מיתרונות לגודל ברכש וכו'.

אירועים משמעותיים נוספים

גיוס אג"ח של כ-358 מש"ח.

מימון והשקעה בהיקף מוערך של כ-15.1 מיליארד שקל ע"י מגדל חברה לביטוח בפעילותה של דוראל.

חתימת הסכם עם חברת America Energy Risen לרכישת פאנלים פוטו-וולטאיים, בעלות של כ-455 מש"ח, המהווה אבן דרך משמעותית לקראת תחילת עבודות ההקמה של North Solar Mammoth.

חתימת הסכם נוסף למכירת חשמל, בהיקף של כ 360 מגה-וואט (DC), עבור South Solar Mammoth.

חתימת הסכם לייזום ופיתוח פרויקטים סולאריים בדנמרק בהספק מצרפי של כ- 360 מגה-וואט (DC).

חתימה על הסכמים עם שני צדדי ג' מקומיים לייזום פרויקטים בהספק מצרפי של 370 מגה-וואט (DC).

הקמת דוראל טק - ביצוע מספר השקעות והסכמי שת"פ עם חברות שפעילותן סינרגטית לפעילות החברה.

הסכם למכירת 27% ממניות דוראל פולין לאלמר בתמורה להקצאת כ-99.4% באלמר והקמת חברת EPC ו- M&O משותפת בפולין.

בחינת כניסה לייצור מימן ירוק מאנרגיה מתחדשת.

נזכיר כי פוטנציאל הצמיחה העולמי רחוק מלהיות רווי. ההשקעות באנרגיה מתחדשת הגיעו לשיא של 350 מיליארד דולר בשנת 2020 ,כאשר אנרגיה סולארית ואנרגיית רוח מהווות 290 מיליארד דולר מהסך הכולל. אנו צופים צמיחה משמעותית בפעילות החברה ב-2023 ,לצד כניסה לפעילות מסחרית של פרויקטים בארה"ב וכניסה של פעילות אגירה בישראל. אנו מעדכנים את המודל הכלכלי על סמך התקדמותה של החברה בפרויקטים השונים וכן על רקע הזרמת הון לחברה. בדף הבא מצורף פירוט אירועים מרכזיים ברבעון השני והחודשים החולפים של שנת 2021.

תחום האנרגיה המתחדשת נמצא בתנופת צמיחה ברוב מדינות העולם כפועל יוצא מהחלטות ממשלה וארגונים להפחית את התלות בדלקים מזהמים והפחתה בפליטות גזי חממה שבאות לידי ביטוי בין השאר בהתחייבויות מדינות לעמוד ביעדי אנרגיה מתחדשת לפי הסכמי פריז 2015. מימוש החלטות הממשלות מיתרגם למדיניות, תקנות ותהליכי רישוי של חברות המקימות מתקנים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת האמורים לספק חשמל לאורך שנים מרובות באופן אמין, בטוח וכלכלי. לחברה ניסיון מוצלח בכלל התהליך של פרויקטי אנרגיה מתחדשת, כולל ייזום, פיתוח, מימון, בנייה, ניהול, תפעול, בעלות ומכירת נכסים. החברה שואפת להמשיך וליצור ערך על ידי מינוף צבר עתודות הקרקע הנגיש לה, והמומחיות המוכחת שלה בעבודה עם בעלי קרקעות, בישראל ובעולם. האסטרטגיה של החברה היא לבחור לפעול בשווקים המדגימים שילוב של גורמים, עם דגש ספציפי על- מדיניות תומכת, תקנות, זמינות משאבי טבע, הזדמנויות להתייעלות ופיתוח וגודל שוק התומך בצמיחה עתידית. בשווקים בינלאומיים החברה משתפת פעולה עם גורמים מקומיים המספקים יתרונות בשלבים הראשונים של הפיתוח. הצעת הערך של דוראל למשקיעים, שותפים וספקים כוללת:

ניסיון בהערכת פרויקטים וגילוי הזדמנויות בעלות פוטנציאל לרווח.

מיקוד בשווקים בשלים או מתבגרים מבחינת מדיניות האנרגיה המתחדשת והרגולציה, ובשווקים כאלה שבהם מקורות אנרגיה מתחדשת מספקים מחירי חשמל תחרותיים ללא צורך בסבסוד.

זיהוי הזדמנויות לייעול היקף פרויקטים או לוחות הזמנים באופן מיידי ו / או לטווח הארוך.

סבירות גבוהה להשגת מימון עקב מוניטין חיובי וקשרים עסקיים מבוססים בענף.

מינוף ניסיון החברה לכדי יצירת שולי רווח גדולים יותר כתוצאה מאופטימיזציה, פיתוח ובנייה. 

אנו צופים כי עוד בשנת 2021 יניבו הכנסותיה של דוראל מפרוייקטים (המייצגות 100% החזקות בפרויקטים בהנחת שנת פעילות מלאה) כ-1.157 מיליון ש"ח, ויגדלו ל-6.188 מיליון ש"ח עד סוף שנת 2022.

סקירה כללית על החברה קבוצת דוראל אנרגיה מתחדשת (DORL: TASE) יוזמת, מפתחת, מקימה ומתפעלת פרויקטים של אנרגיה מתחדשת ברחבי ישראל, ארה"ב ואירופה. החזון של החברה הוא ליישם את פרויקטי האנרגיה המתחדשת שלה בקנה מידה עולמי. בארה"ב ובאירופה, לחברה פרויקטים בהספק של כ-56.6 ג'יגה-וואט הנמצאים בשלבי ייזום ופיתוח שונים; החברה שואפת להגיע לפרוטפוליו פרויקטים כולל של כ- 10,500 מגה-וואט, החל מפרוייקטים הנמצאים בשלבי ייזום ועד פרוייקטים הנמצאים בשלבי הקמה ומחוברים לרשת עד שנת 2026-2025 .דוראל מאמינה ביישום טכנולוגיות חדישות ופעילה בתחומים שונים של אנרגיה מתחדשת כולל שילוב של אנרגיה סולארית ואגירת אנרגיה. דוראל היא הזוכה הגדולה בהליך התחרותי הראשון והשני להקמת מתקנים סולאריים המשלבים אגירת אנרגיה, במסגרתם תקים דוראל כ- h/400MW,1 מתקני אגירת אנרגיה.

לגרף דוראל לחצו כאן

143 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 83.76 מיליון בדוראל אנרגיה
קרנות נאמנות שמחזיקות את דוראל אנרגיה. לרשימה המלאה