הקלה לציבור העוסקים במועד הגשת הדוח התקופתי למע"מ באופן מקוון החל בחודש מאי

 

 

 
ערן יעקב, קרדיט: דוברות משרד האוצרערן יעקב, קרדיט: דוברות משרד האוצר
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/05/2022

מנהל רשות המסים, ערן יעקב, החליט להקל על ציבור העוסקים החייבים על פי הדין בהגשת הדוח התקופתי למע"מ ותשלום המס לתקופת הדיווח מרץ - אפריל 2022 (דיווח דו-חודשי) ולתקופת הדיווח אפריל 2022 (דיווח חד-חודשי) ולאפשר את הגשת הדיווח באופן מקוון עד ליום שני ה-23.05.2022 (במקום עד ליום חמישי ה-19.05.2022).

הקלה זו תינתן לעוסקים בהתקיים התנאים הבאים באופן מצטבר: 

הדיווח התקופתי למע"מ יתבצע באופן מקוון באמצעות רשת המייצגים בשע"מ או באינטרנט.

הדיווח התקופתי ותשלום המס יבוצעו לא יאוחר מיום שני ה-23.05.2022.