פרדי אבוקרט, מנכ"ל קליל: "הצמיחה החדה בהכנסות מתבססת על הפעולות שנקטנו בתקופה האחרונה"

הכנסות הגיעו לשיא של 130 מיליון שקל ועם רווח תפעולי של כ -22 מיליון שקל

 

 

 
פרדי אבוקרט, מנכל קליל, צילום: ראובן קופיצ׳ינסקיפרדי אבוקרט, מנכל קליל, צילום: ראובן קופיצ׳ינסקי
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/05/2022

צמיחה דו-ספרתית בהכנסות הן בתחום מערכות האלומיניום והן בתחום התריסים

צורי דבוש, יו"ר קליל: "למרות חוסר היציבות במחירי האלומיניום, המשברים העולמיים התכופים וההפחתות בגין רכישת ״פתח חלון ודלת״, קליל מציגה רבעון יוצא דופן. עלייה בהיקפי המכירה, בתמהיל המכירות וברווח התפעולי.  במקביל להשקעה של עשרות מיליוני שקלים באמצעי ייצור, שדרוג הקיימים ושדרוג סביבת העבודה לעובדים הובילו לתוצאות השיא. בשנה האחרונה פרשו לפנסיה כ- 11 עובדים ונקלטו כ-65 עובדים חדשים. 

אני נרגש להכריז על פתיחת פארק ״אגם הפרפרים״ שעמלנו על הקמתו בשנים האחרונות, המהווה ביוטופ מוגן לפרפרים ומושך אליו מגוון פרפרים שמוצאים בו בית לרבייה ושגשוג. עד כה הגיעו לפארק כ- 42 זני פרפרים מתוך 62 הקיימים באזור זה. קליל לא רק שומרת על הטבע, קליל מחזירה לטבע.״ 

פרדי אבוקרט, מנכ"ל קליל: "אנו פותחים את שנת 2022 עם רבעון בו אנו מציגים הכנסות שיא  וצמיחה דו-ספרתית, הן בתחום מערכות האלומיניום והן בתחום התריסים. הצמיחה החדה בהכנסות מתבססת על הפעולות שנקטנו בתקופה האחרונה, ביניהן: שינוי בתמהיל המכירות - המתבטא בגידול של עשרות אחוזים בכמויות המכירה של פרופילים ממותגים והכפלת כמות המכירות של פרופילים בסדרת הדגל 'באוהאוס', גידול במכירות של מוצר ה'מולטי בוקס' החדשני בתחום התריסים, שיפור משמעותי במערך השירות המתבטא בקיצור זמני האספקה ללקוחות החברה, והטמעה מלאה של פעילות 'פתח חלון ודלת', שרכישתה הושלמה בסוף שנת 2021. לאחר הטמעתה, במישור המיזוגים והרכישות,  אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות השקעה נוספות התואמות את האסטרטגיה העסקית שלנו. אנו מקדמים במלוא המרץ את עבודות הבנייה להקמת המצבעה בכרמיאל, שצפויה להתחיל לפעול במהלך המחצית השנייה של השנה, ובעזרתה תהנה קליל מעצמאות תפעולית נוספת. לצד כל אלו קליל ממשיכה בתהליכים האסטרטגיים התואמים את היעדים שלנו גם בטווח הארוך".

חברת קליל תעשיות, יצרנית החלונות ופרופילי האלומיניום המובילה בישראל, בהובלת צורי דבוש ובניהולו של פרדי אבוקרט, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2022, המלמדות על צמיחה דו-ספרתית גבוהה בהכנסות בכל מגזרי הפעילות.

עיקרי תוצאות רבעון ראשון של שנת 2022:

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2022 צמחו ב-19.9% לשיא של 129.9 מיליון שקל, בהשוואה ל-108.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יצוין, כי קליל הציגה צמיחה דו-ספרתית הן בתחום מערכות האלומיניום והן בתחום התריסים.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2022 עלה ב-12.1% ל-36.6 מיליון שקל, בהשוואה ל-32.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון  הראשון של שנת 2022 עלה בכ-8.8% ל-21.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-20 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכם ב-15.5 מיליון שקל, לעומת 16.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה הקלה ברווח הנקי, למרות הגידול האמור ברווח התפעולי, נבעה מעיקר מהשינויים בסעיף הוצאות המימון, נטו בגין ירידה בשווי תיק ניירות הערך הסחירים של החברה, משערוך עסקאות אקדמה, מהפרשי שערי חליפין  ומהפחתות חשבונאיות בגין התאמת אופציות רכש ומכר המיוחסות לרכישת פעילות "פתח חלון ודלת".

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2022 ב-52% הסתכם בכ-14.4 מיליון שקל, בהשוואה ל-9.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

נתוני מאזן ליום ה-31.03.2022:

לחברה יתרת מזומנים והשקעות בניירות ערך סחירים בהיקף כולל של 88.3 מיליון שקל. לחברה אין התחייבויות פיננסיות.

הונה העצמי של קליל הסתכם ב-354.74 מיליון שקל ומהווה 71.7% מסך המאזן, וזאת לאחר רכישה עצמית של מניות החברה בסך של 3.4 מיליון שקל במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022 ובדרך זו סיימה במלואה את התכנית לרכישה עצמית של מניותיה בסכום כולל של כ-9 מיליון שקל.

אירועים עיקריים:

מתחילת חודש אפריל ועד סמוך למועד פרסום הדוחות, נרשמה ירידה במחיר האלומיניום הנסחר בבורסת ה-LME בלונדון בשיעור של 12% מנגד, הדולר המשיך להתחזק אל מול השקל בשיעור של 5%.

בחודש דצמבר 2021, השלימה החברה רכישה של 51% מפעילותה של 'פתח חלון ודלת' לפי שווי פעילות של כ-28 מיליון שקל. מחזור ההכנסות של הפעילות הנרכשת בשנת 2020 הסתכם בכ-13 מיליון שקל. למעשה, הרבעון הראשון של שנת 2022 הינו רבעון ראשון עם איחוד מלא של פעילות חברת 'פתח חלון ודלת' שהינה יצרנית ותיקה של חלונות ומוצרי הצללה, המתמחה בקטגוריית מוצרי הסופר פרימיום ושהינה בעלת זיכיון בלעדי להפצה ושיווק מערכות יוקרה של "פנורמה" העולמית. 

לגרף קליל לחצו כאן

85 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 50.41 מיליון בקליל
קרנות נאמנות שמחזיקות את קליל. לרשימה המלאה