דיווח מיידי || אלטשולר שחם גמל מוכרת את פסגות קרנות נאמנות לוואליו קפיטל וואן בשליטת רני צים

נחתמה עסקת העברת השליטה בחברת הקרנות וניהול התיקים של פסגות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
פסגות פותחים את המסחר לפני כשנתייםפסגות פותחים את המסחר לפני כשנתיים

שנהב גולדברג
01/06/2021

• וואליו קפיטל רוכשת מידי אלטשולר שחם את השליטה (75%) בנכסי קרנות הנאמנות, הברוקראז' וניהול התיקים של פסגות.
• תמורת העסקה מסתכמת בכ-309 מיליון שקל.
• העיסקה כוללת גם את רכישת חברת קרנות הגידור, פסגות קומפס.

אלטשולר שחם גמל ופנסיה הודיעה הבוקר על השלמת מכירת 75% ממניות "פסות בית השקעות" הכולל את ניהול התיקים וקרנות הנאמנות בתמורה של 288 מיליון שקלים לוואליו קפיטל וואן בע"מ. המשמעות של המכירה היא מרבית העובדים בחברות הקרנות והתיקים ימשיכו בעבודתם והמותג ימשיך להיות אחד המותגים המובילים בתחום קרנות הנאמנות וניהול תיקי ההשקעות בישראל כפי שהיה טרם רכש את פעילות הגמל בעבר. להערכת כלכלני פאנדר יתכן ובשנים הקרובות תצא החברה אף להנפקה בבורסה.

וואליו קפיטל מבצעת את הרכישה יחד עם קבוצת משקיעים בהובלתה, הכוללת בין היתר את יואן קדוש, קנלוב קפיטל (בניהולו של אוליביה קוניג) ובית ההשקעות  HC WAINWRIGHT ומשקיעים נוספים מחו"ל, המביאים עימם נסיון בתחומי ההשקעות והפיננסים, כך שלאחר השלמת העסקה תחזיק וואליו קפיטל ב-75% מהנכסים הנרכשים, וכן תהיה לה שליטה מלאה על ניהול הפעילות הנרכשת של פסגות. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים שונים, שעיקרם קבלת האישורים וההיתרים הרגולטוריים הנדרשים לביצוע העסקה. 

רני צים, יו"ר וואליו קפיטל: "אנו שמחים ונרגשים על רכישת פסגות בית השקעות. המסר המרכזי שלנו לשוק ההון הישראלי הוא שהגענו לפסגות כדי 'להחזיר עטרה ליושנה'. עסקה זו הינה רכישה אסטרטגית מבחינתנו, ואנו נשאף ונפעל להגדיל את פעילות פסגות ולהביאה לפסי צמיחה ושגשוג. בכוונתנו להיכנס בקרוב אל פסגות, להכיר את העובדים והמנהלים בחברה, ולהחזיר לפסגות את הגאווה והעוצמה של המותג, כשהמטרה היא למצבו חזרה כבית השקעות מוביל בשוק ההון הישראלי. באופן אישי, אני מתרגש מאד על חתימת העסקה, ומתחייב שנעבוד קשה כדי להצליח, ולהביא את פסגות בית השקעות להישגים ולשיאים חדשים".


מתוך הודעת אלטשולר שחם גמל לבורסה:
 
אודות השלמת עסקה לרכישת מניות פסגות בית השקעות בע"מ ("פסגות"), לרבות בדבר התחייבות החברה להפעיל את מירב המאמצים המסחריים הסבירים למכור את פסגות קרנות נאמנות בע"מ ופסגות ניירות ערך בע"מ ("החברות המיועדות למכירה"), מתכבדת החברה לדווח, כי חתמה על הסכם עם
וואליו קפיטל וואן בע"מ ("הרוכשת"), למכירת 75% מההחזקות בחברות המיועדות למכירה בתמורה כוללת בסך של כ- 288 מיליון ₪. בנוסף, במסגרת העסקה, תרכוש הרוכשת את פסגות קומפס השקעות בע"מ, וזאת בתמורה כוללת בסך של כ- 21 מיליון ₪. התמורה כפופה להתאמות מסוימות, כפי שנקבעו בהסכם ("ההסכם"). יובהר, כי בהתאם לתנאי האישורים שקיבלה החברה להשלמת העסקה לרכישת פסגות, יתרת ההחזקות בחברות המיועדות למכירה, תידרש להימכר בתוך תקופה של כשנה ממועד השלמת העסקה לרכישת פסגות.

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים שונים (למעט אם הצד הזכאי לכך ויתר על התקיימותם) הנהוגים בהסכמים מסוג אלו, אשר העיקריים בהם הינם קבלת האישורים וההיתרים הרגולטוריים הנדרשים לביצוע העסקה, כדלקמן: אישור הממונה על התחרות; קבלת היתרי שליטה והיתרים להחזקת אמצעי שליטה מרשות ניירות ערך; קבלת אישור דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ומסלקת הבורסה ביחס לשליטה בחבר הבורסה. 


להודעה המלאה