אשר בן שימול, מנכ"ל אלמור: "המשכנו לשפר רווחיות בתחום החשמל, פעילות האנרגיות המתחדשות ממשיכה להוות מנוע צמיחה משמעותי"

הרווח הנקי צמח ב-14% לכ-8 מיליון שקל; הרווח במגזר האנרגיה המתחדשת עלה ל-5.5 מיליון שקל – יותר מפי שניים ביחס לרבעון המקביל ב-2021

 

 

 
Image by Comfreak from PixabayImage by Comfreak from Pixabay
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/05/2022

הכנסות החברה גדלו בכ-51% לכ-118 מיליון שקל;

הרווחיות הגולמית עלתה לכ-20.3% לעומת 16.6% ברבעון המקביל;

הרווח התפעולי גדל בכ-50% לכ-12 מיליון שקל;

אשר בן שימול, מנכ"ל משותף באלמור, מסר: "אלמור גאה לדווח על רבעון מוצלח נוסף, שבו המשכנו לשפר את רווחיות החברה בתחום החשמל והגדלנו את הרווח הנקי. גם פעילות האנרגיות המתחדשות ממשיכה להוות מנוע צמיחה משמעותי, שהשפיע לחיוב על התוצאות הכספיות גם ברבעון הראשון של 2022. אנו צופים המשך של המגמה הזאת גם בחודשים ובשנים הבאות. צבר ההזמנות של החברה, לצד הפרויקטים האחרונים שבהם זכינו (מרכז ההספקה האחוד של צה"ל וקריית התקשוב), ימשיכו לתמוך בפעילות החברה ברבעונים הקרובים".

אלמור, המתמחה בתכנון, הקמה ואחזקה של מערכות חשמל ופרויקטי אנרגיה מתחדשת, פירסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2022. החברה דיווחה על רבעון מוצלח נוסף, עם גידול בהכנסות, עלייה ברווח הנקי – וזינוק בתוצאות מגזר האנרגיות המתחדשות.

הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2022 הסתכמו בכ-118 מיליון שקל, גידול של 51% לעומת כ-78 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2021. הגידול נובע בין השאר מאיחוד תוצאותיה של שותפות אלמור אנרגיות מתחדשות החל מהרבעון הרביעי של שנת 2021. 

במגזר האנרגיות המתחדשות, הכולל הקמה של מתקני אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית (PV) קרקעיים ועל גגות והסכמי אחזקה לשירותי O&M (תפעול ואחזקה) במתקני האנרגיה, הסתכמו ההכנסות ברבעון הראשון של 2022 בכ-32 מיליון שקל, גידול של 60% לעומת הכנסות בסך 20 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2021. הגידול נובע מרכישת יתרת הזכויות בשותפות אלמור אנרגיות מתחדשות ואיחודה החל מהרבעון הרביעי לשנת 2021. הרווח במגזר האנרגיות המתחדשות גדל ברבעון הראשון של 2022 לכ-5.5 מיליון שקל, לעומת 2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021.  

במגזר החשמל, שכולל בעיקר תכנון, הקמה ואחזקה של פרויקטים להקמת מתקני אלקטרו-מכניקה (חשמל ואנרגיה, תשתיות תקשורת, חוות שרתים, מתקני סלולר ועוד), הסתכמו ההכנסות ברבעון הראשון של 2022 בכ-97 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל ב-2021. הרווח המגזרי גדל ב-21% לכ-17 מיליון שקל, לעומת כ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021. הגידול ברווח נובע משיפור ברווחיות של פרויקטים שונים.

במגזר האחרים, שכולל פרויקטים בתחום התייעלות אנרגטית, מיזוג אוויר, מערכות בקרת חשמל ממחושבות, אחזקת מתקני אנרגיה סולארית ומכירת מערכות ביו גז, הסתכמו ההכנסות ברבעון הראשון של 2022 בכ-17 מיליון שקל, לעומת 15 מיליון שקל ב-2020, גידול של 13%. הרווח המגזרי הסתכם בכמיליון שקל, לעומת 300 אלף שקל ברבעון המקביל ב-2021. 

עוד עולה מהדו"חות הכספיים:

הרווח הגולמי של החברה הסתכם ברבעון הראשון של 2022 בכ-24 מיליון שקל, גידול של 85% לעומת רווח גולמי בסך 13 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2021. הגידול נובע בעיקר מאיחוד תוצאותיה של שותפות אלמור אנרגיות מתחדשות, כאמור. גם ברבעון הראשון של 2022 המשיכה החברה לשפר את הרווחיות הגולמית, שטיפסה לכ-20.3% מסך ההכנסות, לעומת 16.6% ברבעון המקביל ב-2021. הגידול נובע בעיקר משיפור ברווחיותם של פרויקטים שונים.

הרווח התפעולי של החברה הסתכם ברבעון הראשון של 2022 בכ-12 מיליון שקל, גידול של 50% ביחס לרווח תפעולי בסך של כ-8 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2021. הגידול ברווח נובע משיפור ברווחיות פרויקטים ומאיחוד תוצאותיה של שותפות אלמור אנרגיות מתחדשות. 

הרווח הנקי של החברה עלה ברבעון הראשון של 2022 לכ-8 מיליון שקל, גידול של 14% לעומת רווח נקי בסך 7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021.

הונה העצמי של החברה עלה ל-224.7 מיליון שקל, נכון ליום 31 במארס 2022, לעומת 129.6 מיליון שקל ביום 31 במארס 2021. הגידול נובע, בין היתר, מהרווח שנרשם ברבעון הראשון של 2022 ומאיחודה המלא של שותפות אלמור אנרגיות מתחדשות.

לחברה יתרות נזילות (מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן) בסכום של 63.5 מיליון שקל נכון ליום 31 במארס 2022, לעומת כ-39 מיליון שקל ביום 31 במארס 2021.

ביום 15 במארס 2022, מועד פרסום הדו"ח הכספי לשנת 2021, דיווחה החברה על צבר ההזמנות מאוחד בסך כולל של כ-880 מיליון שקל – מזה, 310 מיליון שקל בפרויקטים לאומיים גדולים; 200 מיליון שקל בתחום האנרגיות המתחדשות; 100 מיליון שקל בתחומי הטכנולוגיה ומערכות המידע (חוות שרתים); והיתרה מפעילויות שונות.

ממועד הדוח התקופתי נוספו לצבר ההזמנות של החברה בתחום החשמל, הזמנות מחייבות בסך של כ-230 מיליון שקל.

לגרף אלמור חשמל לחצו כאן

39 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 23.04 מיליון באלמור חשמל
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלמור חשמל. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

אילים מניות תשתיות

2.51%

1227944.51

אי.בי.אי. יתר

2.48%

2227884

מגדל מניות יתר

1.33%

158115.98

אילים תיק אג"ח + 30%

1.29%

119948.09

אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל

1.03%

806867.6

רוטשילד ישראל

1.01%

173128

FOREST מניות

0.79%

784645.71

אזימוט השקעות

0.75%

273360

דולפין יתר

0.6%

90504.94

אזימוט מניות 

0.59%

252516.3