ערן ענבים, מנכל אזורים Living: "מקווים שמקבלי ההחלטות ישכילו להרחיב היצע קרקע ותשתיות לשכירות ארוכת טווח"

זינוק ב-NOI, עליית ערך של כ-78 מיליון שקלים לפרויקטים המניבים והגדלת הפורטפוליו ב-300 יח"ד נוספות

 

 

 
ערן ענבים, קרדיט: ליאור גרונדמןערן ענבים, קרדיט: ליאור גרונדמן
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/05/2022

שיעור התפוסה בשלושת הפרויקטים המניבים של החברה עומד על 97%.

החברה רכשה בניין בבני ברק ופרויקט בלוד וסך כל הפורטפוליו שלה עומד על כ-2300 יח"ד ב-13 מתחמים בפריסה ארצית.

ה- NOI הסתכם לכ- 10.4 מיליון שקלים מול 1.5 מיליון שקלים בתקופה המקבילה.

הרווח הנקי הסתכם לכ- 67.1 מיליון שקלים מול הפסד של כ-0.3 מיליון שקלים אשתקד.

ערן ענבים, מנכ"ל אזורים Living, מסר: "אזורים LIVING פותחת את שנת 2022 עם פעילות מניבה משמעותית והמשך צמיחה בהיקף הפעילות ובאסטרטגיה רכישה של קרקעות ופרויקטים חדשים. הצורך במוצר הייחודי להשכרה ש- LIVING מציעה הוא אקוטי בשוק הנוכחי, זאת בייחוד כשאנו רואים את הביקוש ההולך וגובר לשכירות יציבה לטווח ארוך בשוק בו מחירי הדירות והמשכנתאות מאמירים בקצב מהיר. אנו מקווים שמקבלי ההחלטות ישכילו להרחיב את היצע הקרקעות והתשתית להרחבת פעילות שכירות ארוכת טווח בישראל". 

קרן הריט "אזורים Living", המתמחה בדיור להשכרה ארוכת טווח, מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2022 עם המשך גידול בפעילות ועלייה במספר יח"ד המניבות. נכון למועד הדוח לחברה 3 פרויקטים מניבים (אשדוד, "רקפות" ראשון לציון ו"בית בפארק" אור יהודה) עם כ- 700 יח"ד מניבות אל מול פרויקט מניב אחד בתקופה המקבילה אשתקד (אשדוד). לקרן 10 פרויקטים נוספים המונים 242 יח"ד בהקמה ו-1,382 יח"ד בתכנון, במהלך החצי שנה הקרובה צפויה הקרן לאכלס את הנכס בתל אביב עם כ- 80 יח"ד ובמקביל להתחיל ביצוע של שלושה פרויקטים הכוללים כ-450 יחידות דיור – סך הנכסים של הקרן עומד על כ-2,300 יח"ד ב-13 פרויקטים בפריסה ארצית.

פרויקט רקפות שאוכלס לאחרונה, קרדיט: Hippie Films 

במהלך הרבעון הראשון לשנה רשמה אזורים Living עלייה של כ-78.1 מיליון שקלים בשווי ההוגן של פרויקטים בפורטפוליו שלה. עיקר העלייה מיוחסת לפרויקט "בית בפארק" באור יהודה (כ-61 מיליון שקלים) בו בצעה החברה אכלוס של חלקו הגדול וכנגזרת לכך עלה שוויו של הנכס – שיעור התפוסה בפרויקט זה עומד נכון להיום על 97%. חלקה האחר של העלייה בשווי ההוגן מיוחסת לפרויקט החברה באשדוד (כ-15 מיליון שקלים), בעקבות עדכון שווי וגידול בדמי השכירות.

הכנסות החברה צמחו במהלך הרבעון לכ-11.6 מיליון שקלים, ביחס לכ-1.7 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI זינק מ-1.5 מיליון שקלים אשתקד לכ-10.4 מיליון שקלים ברבעון הנוכחי, והוצאות המימון צמחו לכ-15.6 מיליון שקלים, בעקבות גידול בהיקף החוב של החברה והפסקת היוון עלויות מימון בעקבות השלמת פרויקטים. הרווח הנקי של החברה הסתכם בכ-67.1 מיליון ש"ח, מול הפסד של כ- 0.3 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

סך הנכסים של הקרן הכפיל עצמו ביחס לרבעון המקביל אשתקד – כ-2.5 מיליארד שקלים מול כ-1.3 מיליארד שקלים ברבעון מקביל אשתקד. הנתון מראה על צמיחה משמעותית גם ביחס לסך הנכסים שהוצג בדו"ח האחרון (31.12.2021) שעמד על כ-1.9 מיליארד שקלים.

לאזורים Living יתרת מזומנים של כ-128.6 מיליון שקלים בתוספת כ-60 מיליון שקלים בפיקדונות כספיים שאינם משועבדים, זאת ביחס לכ-91 מיליון שקלים בדו"ח הקודם (31.12.21). לאחר תאריך המאזן ב- 16.05.2022 דיווחה החברה על התקשרותה עם גוף פיננסי מוביל בשוק ההון, בהסכם מימון להרחבת מסגרת האשראי שהועמד לפרויקט בית בפארק (אור יהודה) ו"רקפות" (ראשון לציון), עד לסך של 835 מיליון שקלים. המהלך משקף ומתקף את אסטרטגית  הקרן, לפיה חלק משמעותי מרווחי היזום והשערוך עם סיום ההקמה של הפרויקטים, מאפשרים חילוץ ההון העצמי שהושקע בפרויקט ויצירת מקורות כספיים על בסיס נכסים קיימים להמשך התפתחות הקרן או לחלוקה בעתיד.

ערן ענבים, מנכ"ל אזורים Living, מסר: "אזורים LIVING פותחת את שנת 2022 עם פעילות מניבה משמעותית והמשך צמיחה בהיקף הפעילות ובאסטרטגיה רכישה של קרקעות ופרויקטים חדשים. אנו רואים את הערך ש- Living מייצרת לדייריה ולמשקיעים ואת היתרון במומחיות ובתפעול הפרויקטים ככל שהיקפי פעילותה גדלים. הצורך במוצר הייחודי להשכרה ש- LIVING מציעה הוא אקוטי בשוק הנוכחי, זאת בייחוד כשאנו רואים את הביקוש ההולך וגובר לשכירות יציבה לטווח ארוך בשוק בו מחירי הדירות והמשכנתאות מאמירים בקצב מהיר. אנו פועלים להרחיב את פעילותנו ולצורך כך נערכנו עם יתרות נזילות משמעותיות להמשך השקעה והפעלת פרויקטים נוספים בפורטפוליו. אנו מקווים שמקבלי ההחלטות ישכילו להרחיב את היצע הקרקעות והתשתית להרחבת פעילות שכירות ארוכת טווח בישראל". 

לגרף ריט אזורים ליוי לחצו כאן

35 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 14.66 מיליון בריט אזורים ליוי
קרנות נאמנות שמחזיקות את ריט אזורים ליוי. לרשימה המלאה