אייל בן סימון מנכ"ל קבוצת הפניקס: "אחריות תאגידית מאפיין את פעילות הפניקס מזה זמן רב"

"לוקחים את המחויבות הזו צעד קדימה" | הפניקס מפרסמת דו"ח ESG ראשון

 

 

 
מנכ״ל כלל ביטוח, אייל בן סימון, קרדיט: ענבל מרמרימנכ״ל כלל ביטוח, אייל בן סימון, קרדיט: ענבל מרמרי
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/06/2022

הפניקס מפרסמת דוח ESG ראשון ומשתפת בו את גישתה והעשייה שלה בכל הנוגע לנושאי סביבה, חברה, כלכלה וממשל תאגידי. לטובת הדו"ח, הפניקס מיפתה שישה נושאים מהותיים בתוך הארגון שעוזרים לה לחשוב קדימה ולהתמקד בערכי האחריות התאגידית. מפת המהותיות כוללת את תחום החדשנות ודיגיטציה, אתיקה וציות, שקיפות, פיתוח עובדים, השקעות אחראיות ושינויי האקלים. 

הדו"ח מכסה את הפעילויות של קבוצת הפניקס בישראל ובחו"ל, נערך לפי תקני ה-GRI (Global Reporting Initiative) ומשקף את פעילויות הקבוצה לאור ערכי האחריות התאגידית בשנת 2021. 

מהדו"ח עולה כי תפיסת האחריות התאגידית של קבוצת הפניקס מנוהלת בשלושה רבדים. הארגון, מוצרים ושירותים והשקעות. הדוח סוקר את פעילות החברה בכל אחד מהרבדים הללו תוך ביצוע מדידה ומתוך תוכנית עבודה רב שנתית לקידום הנושאים הללו. 

איל בן סימון, מנכ"ל קבוצת הפניקס: "נושא האחריות התאגידית מאפיין את פעילות הפניקס מזה זמן רב, וכעת אנו לוקחים את המחויבות הזו צעד קדימה ונותנים לה תוקף בדו"ח שמשקף את ההשפעה שלנו בתחומי הסביבה, החברה והממשל התאגידי, עבור כלל בעלי העניין של הקבוצה". 

מני נאמן, משנה למנכ"ל, יועמ"ש הקבוצה ואחראי על תחום ה-ESG: "העבודה על הדו"ח משקפת פעילות קיימת בהפניקס שנים רבות. ההחלטה להיכנס לנהל את תחום ה-ESG באופן מקצועי ומסודר רתמה את כלל הקבוצה לתהליך של חשיבה, מדידה וקביעת תוכנית רב שנתית שתכליתה לחולל ערך מוסף על הסביבה וליצור אימפקט על בעלי העניין באמצעות המוצרים וההשקעות שלנו. אנחנו שמים לנגד עינינו שיקולים שישרתו את כלל בעלי העניין של הפניקס ואנחנו מאמינים כי מדיניות ESG נכונה תתרום לחיזוקה של החברה וכלל בעלי העניין בה".