פתאל החזקות || ירידה משמעותית בהכנסות החברה ברבעון הרביעי

פתאל החזקות פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הרביעי של שנת 2020 בצל ההתמודדות עם התפשטות מגיפת הקורונה החל מחודש מרץ 2020

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
קרדיט marten-bjorknקרדיט marten-bjorkn

עומר רגב
01/04/2021

נתוני אחזקות במניית פתאל החזקות

על פי נתוני אתר FUNDER,
184 קרנות נאמנות מחזיקות במניית פתאל החזקות בהיקף של 97.85 מיליון שקל

הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במניה - לרשימת האחזקות המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

מור מחקה אינדקס צריכה ישראלית

8.94%

353996.8

1024

הראל גמישה (היובל‏)

4.56%

849039.2

2456

פסגות תיק מנייתי

3.65%

933390

2700

אנליסט אלפא ביתא מניות כללי

3.44%

3653357.6

10568

מגדל נדל"ן

2.89%

922673.3

2669

אילים נבחרת מניות

2.58%

278288.5

805

פסגות תיק מניות ממוקד

2.56%

2419900

7000

הראל ‏מניות Buy Side ישראל

2.47%

898820

2600

הראל מניות ישראל

2.38%

9940257.8

28754

קסם אקסלנס מניות פרימיום

2.2%

864250

2500בנוסף לנתונים הללו,
קרן הנאמנות: אלטשולר שחם סופה מניות (4B)  מחזיקה במניית פתאל החזקות בחסר בהיקף של 0.32% מהקרןלהלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית פתאל החזקות על-פי נתוני FUNDER-MVF


פתאל החזקות מפרסמת תחזית לשנת  2021 המסתמכת על הערכות ארגון התיירות העולמי של האו"ם בעניין קצב התאוששות מגזר התיירות, הכנסות החברה בשנת 2021 צפויות לנוע בין 3-3.6 מיליארד שקל; 

בשנת 2020 זכתה החברה והנהלתה לאמון מהמשקיעים ומהמערכת הבנקאית בארץ ובאירופה והצליחה לעמוד ביעד שהציבה לעצמה לגיוס  של מעל 1.5 מיליארד שקל ונכון ל- 31.12.2020 בקופת החברה נותרו מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך בהיקף של כ- 1.3 מיליארד שקל

במקביל החברה הצליחה להקטין משמעותית את הוצאותיה בשנת 2020 וצמצמה את תשלומי דמי השכירות בכ- 260 מיליון שקל, הקטינה את הוצאות השכר והתשלומים לספקים בכ- 50% ,וכן, צמצמה ודחתה את התשלומים לרשויות המדינה במדינות בהן היא פועלת בכ- 291 מיליון שקל.

בנוסף, החברה זכאית לקבל כ- 36 מיליון אירו מממשלת גרמניה בגין ירידה בהכנסות עקב הסגרים בחודשים נובמבר ודצמבר  2020 וכ- 2 מיליון אירו לחודש בגין ירידה בהכנסות כאמור מתחילת שנת 2021. 
מאז חודש יולי 2020 מכרה החברה 3 בתי מלון אשר יניבו לה תזרים מזומנים של למעלה מ- 200 מיליון שקל. 

הכנסות החברה בשנת 2020 הסתכמו בכ- 1.9 מיליארד שקל וה – EBITDAR בכ-247 מיליון שקל

שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים בחברה: " פרוץ מגפת הקורונה החל בדיוק לפני שנה לאחר ששנת 2019 הייתה שנת שיא בפעילותה של פתאל עם הכנסות בהיקף של כ- 5.3 מיליארד שקל. עם זאת, החברה לא קפאה על השמרים והייתה בין החברות הראשונות שפירסמו תוכנית אסטרטגית להתמודדות עם השלכות המגיפה. לאורך השנה הצלחנו ליישם את התוכנית ובמקביל לצמצום מסיבי בהוצאות, גייסנו מעל 1.5 מיליארד שקל לקופת החברה.

פעילות בתי המלון בישראל, המהווה כשליש מסך הפעילות של החברה צוברת לאחרונה תאוצה, כך צפוי גם לגבי הפעילות  בבריטניה לאור קצב ההתחסנות  בה, יוון וקפריסין פותחות את שעריהן לתיירות ובשאר מדינות אירופה בהן אנו פועלים, אנו מעודדים מהחלטות הממשלות לקדם את קצב ההתחסנות.

איש אינו מופתע מההשפעה המהותית של מגיפת הקורונה על דוחות החברה בשנת 2020, היות וידוע לכל שנאלצנו להפסיק את מרבית הפעילות של מלונות הרשת בארץ ובחו"ל, אך בזכות ניהול מדויק והצורך של לקוחותינו לצאת לחופשות, ויישום התוכנית לגיוס מזומנים שבצענו, סיימנו את השנה במצב תזרימי טוב מהמצופה. אנשים והנהלות נמדדים בעת משבר וזה המקום להודות לעובדי החברה, המשקיעים, השותפים, והספקים שהאמינו בנו בזמן כל כך מאתגר ".

פתאל החזקות, שהינה רשת בתי המלון הגדולה בישראל, הכוללת 220 בתי מלון בארץ ובחו"ל ,  פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הרביעי של שנת 2020 בצל ההתמודדות עם התפשטות מגיפת הקורונה החל מחודש מרץ 2020. 

הכנסות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ- 265.2 מיליון שקל בהשוואה לכ- 1.34 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2019. 

ההפסד התפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות  (EBITDAR) ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ- 36.3 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) בסך של כ-471.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2019.

החברה מסיימת את הרבעון הרביעי של שנת 2020 בהפסד  נקי המיוחס לבעלי המניות של כ- 378.3 מיליון שקל , בהשוואה להפסד של כ-0.82 מיליון שקל ברבעון הרביעי של שנת  2019. בנטרול IFRS 16 החברה מסיימת את הרבעון הרביעי של שנת 2020 בהפסד המיוחס לבעלים של כ- 340 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ- 36 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2019.

הכנסות החברה בשנת 2020 הסתכמו בכ- 1.9 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 5.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2019. 
הרווח התפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות  (EBITDAR) בשנת 2020  הסתכם בכ- 246.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2019.

החברה מסיימת את שנת 2020  בהפסד נקי המיוחס לבעלי המניות של כ- 1.3 מיליארד שקל , בהשוואה לרווח של כ-38 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2019. ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות בשנת 2020 לאחר נטרול השפעת התקן IFRS 16 מסתכם ההפסד לכ- 1,090 מיליון ₪ לעומת רווח של כ-225 מיליון ₪ בשנת 2019. 

נכון ליום 31 בדצמבר 2020 הונה העצמי של הקבוצה הסתכם בכ-2.59 מיליארד שקל בנטרול IFRS 16 ורכושה הקבוע של החברה הסתכם   בכ- 5.3  מיליארד שקל ובקופתה מזומנים שווי מזומנים וניירות ערך בהיקף של כ- 1.3 מיליארד שקל. 

בסמוך למועד חתימת הדוח הגישה החברה בקשה לממשלת גרמניה למענק בגין ירידה במחזור ההכנסות בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 בגין הסגרים שהוטלו בגרמניה ולהערכתה זכאותה למענק עומדת על כ-36 מיליון אירו. כמו כן הגישה החברה בקשה כאמור לממשלת גרמניה גם עבור החודשים ינואר עד יוני 2021 על פי התקרה שאושרה על ידי ממשלת גרמניה (2 מיליון אירו לחודש). 

עוד מדווחת החברה, כי להערכתה הכנסות החברה וה – EBITDAR  צפויים לעלות בשנת 2021 וזאת בהסתמך על שקלול בין תיירות פנים לתיירות נכנסת לכל אחת ממדינות הפעילות של הקבוצה בהתאם לנתוני החברה משנת 2019 בצירוף הערכות גופים בינלאומיים בדבר היקף הקיטון הצפוי בתיירות פנים ותיירות נכנסת באותן מדינות/אזורים בשנים 2020-2021 .

על פי הערכות החברה ההכנסות בשנת 2021 ינועו בין 3-3.6 מיליארד שקל וה- EBITDAR ינוע בין 800 מיליון לכ- 1.15 מיליארד שקל.

יובהר, כי מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה    והנחות החברה מבוססות כאמור, על נתוניה הכספיים בעבר, תמונת המצב כיום  והנחות של גורמים בכירים ובינלאומיים בשוק בו היא פועלת לגבי קצב התאוששות מגזר התיירות העולמי. 

בשנת 2020 זכתה החברה והנהלתה לאמון מהמשקיעים ומהמערכת הבנקאית בארץ ובאירופה והצליחה לעמוד ביעד שהציבה לעצמה לגיוס  של מעל 1.5 מיליארד שקל ונכון ל- 31.12.2020 בקופת החברה נותרו מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך בהיקף של כ- 1.38 מיליארד שקל.

במקביל החברה הצליחה להקטין משמעותית את הוצאותיה בשנת 2020 וצמצמה את תשלומי דמי השכירות בכ- 260 מיליון שקל, הקטינה את הוצאות השכר והתשלומים לספקים בכ- 50% ,וכן, צמצמה ודחתה את התשלומים לרשויות המדינה במדינות בהן היא פועלת בכ- 291 מיליון שקל. 

מאז חודש יולי 2020 מכרה החברה 3 בתי מלון אשר יניבו לה תזרים מזומנים של למעלה מ- 200 מיליון שקל.