10 תובנות שכדאי לדעת לקראת עדכון מדדי המניות החצי שנתי

לקראת עדכון מדדי המניות, אשר יכנס לתוקפו בתום יום המסחר של ה-05/08/21, ריכזנו עבורכם את 10 התובנות המרכזיות של מחלקת מסחר נגזרים ומדדים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

ניר קסטרו, כלכלן מחלקת מסחר נגזרים ומדדים, בורסה
04/08/2021

המירוץ למדדי הדגל – המירוץ למדד הדגל ת"א-35 הוכרע, ורף הכניסה למדד עומד כיום על 9 מיליארד ₪, עם עלייה של כ- 44% מעדכון אוגוסט, 2020 – ועד לעדכון אוגוסט, 2021. המניות החדשות שיצטרפו למדד ת"א-35 החל מ- 8 באוגוסט2021, הן ביג וחברה לישראל.

מדד ת"א-35 – מה שחשוב לדעת – על אף שנכנסה למדד ת"א-35, עשויה מניית ביג לספוג היצעים של כ- 26 מיליון ש"ח ביום ההתכסות, ב- 5 באוגוסט, 2021 וזאת לאור כניסתה למדד במשקל נמוך משהייתה כלולה במדד ת"א-90. כך גם מניית חברה לישראל עשויה לספוג היצעים דומים.

שאלה של צבירות ועליית ערך – החל מחודש אפריל 2021, היקף נכסי התעשייה הפאסיבית על מדד ת"א-90 עקף את היקף הנכסים על מדד ת"א-35 והוא עומד כיום על כ- 5.5 מיליארד ש"ח לעומת כ- 5.3 מיליארד ₪ במדד ת"א-35, זאת כתוצאה מהתשואות העודפות של מדד ת"א-90 בשנים האחרונות.

חדי הקרן הגיעו לת"א – לראשונה חברת נאייקס, חברת הייטק העונה להגדרה "חד קרן" מצטרפת למדדי הבורסה. החברה עוסקת בפיתוח ומכירת פתרונות ושירותים דיגיטליים לסליקה ותפעול עסקים. החברה החלה להיסחר בת"א ב- 13 במאי, 2021 ותצטרף בעדכון הנוכחי למדד ת"א-125,  מדד ת"א-90 , מדד ת"א-טכנולוגיה ועוד.

אירוע נזילות משמעותי בשוק – סך המחזור שהמוצרים הפאסיביים צפויים להזרים לשוק המניות, במסגרת מסחר הנעילה ביום 5 באוגוסט, 2021 יעמוד על כ- 1.7 מיליארד ₪. זאת בנוסף לפעילות הצפויה בקרב מנהלי ההשקעות האקטיביים, אשר מדדי הבורסה מהווים עבורם מדדי יחס ופעילות מסחר ענפה.

שוק הדיור רותח ומקבל ביטוי בבורסה – היקף הנכסים של התעשייה הפאסיבית על מדד ת"א-בנייה נכון ל-30 ביולי, 2021 עומד על כ-540 מיליון ש"ח והוא אחד ממדדי המניות המשמעותיים ביותר בהיקף הגיוס ביחס לנכסיו בבורסה בת"א מתחילת 2021, ובעדכון הנוכחי הוא מרחיב את שורותיו וקולט חברות נוספות- אב-גד ולווינסקי עופר.

גל של מצטרפות חדשות – 22 חברות מצטרפות בעדכון זה למדדי הבורסה, כאשר 20 מתוכן הינן חברות חדשות שהנפיקו בת"א. 4 מתוכן מצטרפות למדד ת"א-125.

מדדי הבורסה ממשיכים לגדול – רף הכניסה המינימלי למדד ת"א SME-60 עומד כיום על כ- 800 מיליון ₪, זאת בהשוואה לשנת 2020 בה עמד על כ- 300 מיליון ש"ח. הקפיצה הגדולה ברף הכניסה היא כתוצאה מעליית ערך של מדדי הבורסה ומכניסה של חברות חדשות בעלות שווי שוק גבוה.

הבורסה מרחיבה את שורותיה – מתחילת 2021 ועד היום, הבורסה בתל אביב הרחיבה את שורותיה ב- 75 חברות חדשות, מתוכן 51 חברות הייטק, נתונים אלו מגוונים ומעשירים את אוכלוסיית ניירות הערך הנכללות במדדים.
גוברת השפעת הציבור - במדד ת"א-35 ניתן לראות בין היתר, כי בחברת אופקו, מדרגת אחוז אחזקות הציבור עלתה ב- 20% מתחילת 2021 ועד היום, מה שעשוי להוביל לביקושים של כ- 55 מיליון ש"ח במניה במועד העדכון ב-5 באוגוסט 2021. כך גם במניית מקסטוק, הנכללת במדד ת"א-125, מדרגת אחוז אחזקות הציבור עלתה ב- 25%, מה צפוי להוביל לביקושים במניה של כ-25.5 מיליון ש"ח במועד העדכון.

המידע המוצג חושב על ידי הבורסה ו/או הפועלים מטעמה על בסיס הנתונים שבפניה נכון ליום 15.07.2021 הבורסה, אינה מתחייבת לשלמותו של המידע או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי-דיוק שנפלו במידע המוצג ו/או בדרך חישובו, מכול סיבה שהיא. כמו כן, אין לראות במידע. האמור או בחלק ממנו משום מצג או התחייבות של הבורסה או משום המלצה או עצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות הכל הקשור לקבלת החלטת השקעה, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו של כל אדם.