שרון פרשקובסקי, מנכ"ל פרשקובסקי: "הדוחות מראים רווחיות גולמית של כ-35% ברבעון"

פרשקובסקי מציגה את התוצאות לרבעון הראשון של שנת 2022

 

 

 
מנכ״ל פרשקובסקי, שרון פרשקובסקי, צילום: טל גבעונימנכ״ל פרשקובסקי, שרון פרשקובסקי, צילום: טל גבעוני
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/05/2022

שיעור רווחיות גולמית של כ- 35% (הגבוה בענף).

רווח כולל של כ- 98 מיליון ש"ח ברבעון (זינוק של 74% לעומת התקופה המקבילה אשתקד).

חלוקת דיבידנד נוספת של כ- 16 מיליון ש"ח.

פרשקובסקי מציגה את הדוחות לרבעון ראשון של שנת 2022 עם הכנסות של כ- 240 מיליוני ₪ ורווח גולמי של כ-83 מיליון ₪, שמהווה שיעור רווחיות גולמית של כ-35%, זאת לעומת רווח גולמי של כ- 82 מיליון ₪ עם רווחיות גולמית של כ-32% בתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה החברה רושמת רווח כולל ברבעון בסך של כ-98 מיליון ₪ לעומת סך של כ- 56 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, המהווה זינוק של 74%.

חברת פרשקובסקי מסיימת את הרבעון הראשון של שנת 2022 עם הון עצמי בהיקף של כ-1.441 מיליארד ש"ח. 

בהקשר של חלוקת דיבידנדים ניתן לראות כי החברה מיישמת את מדיניות חלוקת הדיבידנד ועם פרסום הדוחות לרבעון הראשון של שנת 2022 החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד נוספת בסכום של כ-16 מיליון ש"ח בחודש יוני 2022 (מעבר ל-10.5 מיליון ₪ שחולקו בחודש אפריל 2022) וזאת לאחר חלוקה של 57 מיליון ₪ בשנת 2021.

החברה ממשיכה להציג חוסן פיננסי ויחד עם פרסום הדוחות לרבעון, הכריזה על פדיון מוקדם מלא של אג"ח סדרה יג' בהיקף של כ- 150 מיליון ₪ בחודש יוני 2022 (בעוד לפי תנאי אג"ח הן היו אמורות להיפרע רק בחודש אפריל 2023).

בנוסף, החברה הכריזה על תוכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של כ-30 מיליון ₪. בהתאם לדיווח של החברה, הרכישה תתבצע מעת לעת, במועדים ובסכומים על פי שיקול דעת הנהלת החברה. 

לדברי שרון פרשקובסקי, מנכ"ל החברה: "גם בזמנים אלו שמאופיינים בשינויים יומיומיים שעוברים על שוק הנדל"ן, החברה ממשיכה להציג את שיעור הרווחיות הגולמית הגבוהה בענף תוך חיזוק הונה העצמי וזאת לצד המשך חלוקות דיבידנד והשאת תשואה גבוהה למשקיעים".

לחברת פרשקובסקי מספר מגזרי פעילות הכוללים את:

מגזר הנדל"ן למגורים בו החברה פעילה בעיקר בתחום נדל"ן למגורים בישראל הכולל פרויקטים בשוק החופשי לצד פרויקטים במסלול מחיר למשתכן ופרויקטים של פינוי בינוי. החברה מבצעת את כל הפרויקטים בביצוע עצמי באמצעות א.ש.י. פרשקובסקי (חברת בת בבעלותה המלאה). החברה בונה ומתכננת פרויקטים בהיקף של אלפי יחידות דיור בחיפה, רמלה, תל אביב, הרצליה, לוד ואשדוד. 

מגזר נדל"ן להשקעה בארה"ב בו החברה מחזיקה מאות יחידות דיור להשכרה בפלורידה ארה"ב. 

מגזר נדל"ן להשקעה בישראל בו כלולים פרויקטים מניבים בערים רחובות (מרכז מסחרי ובנין משרדים פעיל וכן פרויקט נוסף של משרדים בתכנון), ראשון לציון (מתחם האלף-בבנייה), הרצליה פיתוח (ערב תחילת עבודות חפירה ודיפון), רמלה (מסחר ומשרדים בפרויקט דירה להשכיר בשכונת נווה דורון, בבניה), נס ציונה (משרדים ומסחר בפארק, בתכנון), לוד (מסחר בשכונת בן שמן, בחפירה ודיפון), ובאר יעקב (קיים היתר בנייה). 

מגזר דיור להשכרה ארוכת טווח בישראל- לחברה קרקע להקמת פרויקט משולב של מגורים, מסחר ומשרדים בו זכתה במכרז של החברה הממשלתית דירה להשכיר, על פיו החברה מקימה בשכונת נווה דורון החדשה ברמלה אשר יכלול בין היתר 241 יחידות דיור להשכרה לתקופה של 20 שנים, פרויקט בבן שמן לוד שיכלול בין היתר 286 יחידות דיור להשכרה לתקופה של 15 שנים וכן פרויקט של 750 יחידות של מעונות סטודנטים בעיר רחובות.

כל הפעילות של נדל"ן להשקעה של החברה בישראל הן בתחום המניבים והן בתחום של דיור להשכרה מרוכזת תחת חברת הבת פרשקובסקי מניבים. בנוסף, לחברה קיימת חברת בת נוספת בשם פרשקובסקי פרו שמתמחה בעבודות גמר של משרדים ושטחי מסחר.

לגרף פרשקובסקי לחצו כאו

89 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 81.57 מיליון בפרשקובסקי
קרנות נאמנות שמחזיקות את פרשקובסקי. לרשימה המלאה