כותרת כתבה תאריך
תא אמנם סיימה בירוק, אבל החזירה הרבה מתחילת היום, הדולר נחלשת"א אמנם סיימה בירוק, אבל החזירה הרבה מתחילת היום, הדולר נחלש24/04/2024
בוקר לא טוב לאוניברסיטת קולומביה!בוקר לא טוב לאוניברסיטת קולומביה!24/04/2024
Pomvom (פוםוום) והספאק Israel Acquisitions Corp מודיעים על הגשת טיוטת תשקיף Pomvom (פוםוום) והספאק Israel Acquisitions Corp מודיעים על הגשת טיוטת תשקיף 24/04/2024
מ. אביב תעשיות בניה: בחינת אפשרות לביצוע הנפקת אגחמ. אביב תעשיות בניה: בחינת אפשרות לביצוע הנפקת אג"ח24/04/2024
מדד הבנקים עם עלייה של 3.8% ביום ירוק של תל אביב - סיכום יומימדד הבנקים עם עלייה של 3.8% ביום ירוק של תל אביב - סיכום יומי21/04/2024
שבוע ירידות חזק בוולסטריט, מניות השבבים חטפושבוע ירידות חזק בוולסטריט, מניות השבבים חטפו21/04/2024
הבנקים הובילו את תל אביב להמשך הירידות החדותהבנקים הובילו את תל אביב להמשך הירידות החדות18/04/2024
כולם לא מרוצים ובצדק - לכן הבורסה יורדת והדולר עולה ל 3.80 כולם לא מרוצים ובצדק - לכן הבורסה יורדת והדולר עולה ל 3.80 18/04/2024
מידרוג מותירה על כנו דירוג מנפיק - A3 באופן יציב לגמלא - הראל נדלן מידרוג מותירה על כנו דירוג מנפיק - A3 באופן יציב לגמלא - הראל נדל"ן 17/04/2024
מה היעד של התיקון הטכני ב S&P500 ?מה היעד של התיקון הטכני ב S&P500 ?16/04/2024
איבוד שליטה בחברה מוחזקתאיבוד שליטה בחברה מוחזקת15/04/2024
השפעת הפרת אמות מידה על סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפותהשפעת הפרת אמות מידה על סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות15/04/2024
הרגיעה הגאופוליטית מקפיצה את החוזים בארה״ב עולים, הנפט יורד באחוזהרגיעה הגאופוליטית מקפיצה את החוזים בארה״ב עולים, הנפט יורד באחוז15/04/2024
תוצאות המתקפה על הקרנות המקומיות והקרנות הגדולות באגח כללי בארץ - עד 10% מניות תוצאות המתקפה על הקרנות המקומיות והקרנות הגדולות באג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות 15/04/2024
הציפיה לירידות נתקלה בקונים מפתיעים הציפיה לירידות נתקלה בקונים מפתיעים 14/04/2024
הפסקת מסחר בבורסה במקרי קיצון - מנגנוני ההגנה באירועי קיצון - מדדיםהפסקת מסחר בבורסה במקרי קיצון - מנגנוני ההגנה באירועי קיצון - מדדים14/04/2024
יניב פגוט, סמנכל מחלקת המסחר בבורסה מסר הבוקריניב פגוט, סמנכ"ל מחלקת המסחר בבורסה מסר הבוקר14/04/2024
לארי סאמרס, לבלומברג יש אופציה אחת וזה העלאת הריביתלארי סאמרס, לבלומברג "יש אופציה אחת וזה העלאת הריבית"11/04/2024
הנה מגיע ה CPI בארה״ב  -שיתפרסם היום ב-15:30הנה מגיע ה CPI בארה״ב -שיתפרסם היום ב-15:3010/04/2024
מידרוג קובעת דירוג מותנה Baa2 עם אופק יציב לחברת אנקור לגיוס של עד 265 מיליון שקלמידרוג קובעת דירוג מותנה Baa2 עם אופק יציב לחברת אנקור לגיוס של עד 265 מיליון שקל10/04/2024
Jump Trading Europe B.V. מצטרף לבורסה בתא כחבר רחוקJump Trading Europe B.V. מצטרף לבורסה בת"א כחבר רחוק09/04/2024
מהלך מופלא של סוחרי המטבע וסוחרי האופציות על הדולר-שקלמהלך מופלא של סוחרי המטבע וסוחרי האופציות על הדולר-שקל09/04/2024
מידרוג -דירוג ראשוני לחברת התשתיות רימון: דירוג A2 באופק יציב לגיוס של עד 150 מיליון שקלמידרוג -דירוג ראשוני לחברת התשתיות רימון: דירוג A2 באופק יציב לגיוס של עד 150 מיליון שקל08/04/2024
איזו מניה זינקה 272% מתחילת השנה?איזו מניה זינקה 272% מתחילת השנה?07/04/2024
עוד בוקר עצוב עם הבשורה הקשה על נפילתם של 4 לוחמיםעוד בוקר עצוב עם הבשורה הקשה על נפילתם של 4 לוחמים07/04/2024
התגברה רכישת קרנות עוקבות S&P500 - סיכום שבועיהתגברה רכישת קרנות עוקבות S&P500 - סיכום שבועי04/04/2024
קול קורא לבחינת הרחבה וגיוון אפיקי המימון לתאגידים קטנים ובינונייםקול קורא לבחינת הרחבה וגיוון אפיקי המימון לתאגידים קטנים ובינוניים04/04/2024
ירידות שהפכו לעליות בסוף היום בתל אביב, השקל ממשיך להיחלש מול הדולרירידות שהפכו לעליות בסוף היום בתל אביב, השקל ממשיך להיחלש מול הדולר03/04/2024
זוז פאוור הופכת לחברה דואלית תחל להיסחר בנאסד״ק בעוד כיומייםזוז פאוור הופכת לחברה דואלית תחל להיסחר בנאסד״ק בעוד כיומיים03/04/2024
הגיעה עת המימושים והתיקון הטכני בניו-יורק ותא ?הגיעה עת המימושים והתיקון הטכני בניו-יורק ות"א ?03/04/2024
היום שהיה בבורסה - עברנו מירוק לאדום, ומה הרמה הקריטית לתא-125היום שהיה בבורסה - עברנו מירוק לאדום, ומה הרמה הקריטית לתא-12501/04/2024
האם תאגיד חייב בחובת גילוי ודיווח בהתאם לתקנה 36(א1) לתקנות ניירות ערךהאם תאגיד חייב בחובת גילוי ודיווח בהתאם לתקנה 36(א1) לתקנות ניירות ערך01/04/2024
סוגי ההצעות הפרטיות לגביהם נדרש גילוי בדבר היחס באחוזים בין מחיר מניה מוצעת לבין מחירה בבורסה?סוגי ההצעות הפרטיות לגביהם נדרש גילוי בדבר היחס באחוזים בין מחיר מניה מוצעת לבין מחירה בבורסה?01/04/2024
תל אביב סוגרת רבעון חיובי, איזה מהמדדים המובילים עלה הכי הרבע ברבעון?תל אביב סוגרת רבעון חיובי, איזה מהמדדים המובילים עלה הכי הרבע ברבעון?31/03/2024
דוח ריכוז ממצאי ביקורת רוחב בנושא חשבונות נאמנותדוח ריכוז ממצאי ביקורת רוחב בנושא חשבונות נאמנות31/03/2024
מידרוג קובעת דירוג A3.il לאגרות חוב בסך של עד 300 מיליון ₪ ערך נקוב שתנפיק קבוצת דלק - אופק הדירוג יציבמידרוג קובעת דירוג A3.il לאגרות חוב בסך של עד 300 מיליון ₪ ערך נקוב שתנפיק קבוצת דלק - אופק הדירוג יציב31/03/2024
שווה לעבור בבורסה - הסכם קיבוצי חדש לעובדי הבורסהשווה לעבור בבורסה - הסכם קיבוצי חדש לעובדי הבורסה31/03/2024
קטגורית קרנות בפוקוס: אגח כללי בארץ - עד 30% מניותקטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות29/03/2024
המדד בבורסה בתא שעלה ב 25% ברבעון הראשון - סיכום רבעון תא טריידהמדד בבורסה בת"א שעלה ב 25% ברבעון הראשון - סיכום רבעון ת"א טרייד28/03/2024
אל על גייסה כ-100 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים במסגרת השלב המוסדי בגיוס הון אל על גייסה כ-100 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים במסגרת השלב המוסדי בגיוס הון 28/03/2024
היום יום המסחר אחרון של הרבעון הראשון ברוב הבורסות באירופה וכמובן בארה״ב (חג Good Friday)היום יום המסחר אחרון של הרבעון הראשון ברוב הבורסות באירופה וכמובן בארה״ב (חג Good Friday)28/03/2024
מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa1 לחברת החשמל ומשנה את אופק הדירוג מיציב לחיובימידרוג מותירה על כנו דירוג Aa1 לחברת החשמל ומשנה את אופק הדירוג מיציב לחיובי27/03/2024
המדד הזה הגיע הגיע לשבוע התשיעי ברציפות של עליות, שיא של 12 שניםהמדד הזה הגיע הגיע לשבוע התשיעי ברציפות של עליות, שיא של 12 שנים27/03/2024
מידרוג מורידה דירוג לחברת קלקן קפיטל מ- A3 ל- Baa1 ומותירה את הדירוג תחת בחינה עם השלכות שליליות מידרוג מורידה דירוג לחברת קלקן קפיטל מ- A3 ל- Baa1 ומותירה את הדירוג תחת בחינה עם השלכות שליליות 26/03/2024
היום שהיה בבורסה - נתונים כלכליים רלבנטיים בשוק האמריקאי, המשך החיובי אצלנו - נייס לקראת שיא חדשהיום שהיה בבורסה - נתונים כלכליים רלבנטיים בשוק האמריקאי, המשך החיובי אצלנו - נייס לקראת שיא חדש26/03/2024
מתקרבים ל-2,000 נקודות בבורסה המקומיתמתקרבים ל-2,000 נקודות בבורסה המקומית26/03/2024
עונת הדוחות בעיצומה בבורסת תא. אלו החברות שידווחו השבוע - חברות ביטוח, בניה וקמעונאותעונת הדוחות בעיצומה בבורסת ת"א. אלו החברות שידווחו השבוע - חברות ביטוח, בניה וקמעונאות25/03/2024
מידרוג קובעת דירוג A3 לג׳י סיטי לגיוס של עד 500 מיליון שקלים. אופק הדירוג שלילימידרוג קובעת דירוג A3 לג׳י סיטי לגיוס של עד 500 מיליון שקלים. אופק הדירוג שלילי25/03/2024
הנפקת האוצר האחרונה לחודש מרץ 2024הנפקת האוצר האחרונה לחודש מרץ 202425/03/2024
כלכלני הבורסה: כמעט כל הבנקים הגדולים בעולם עשו תיקון כלפי מעלהכלכלני הבורסה: כמעט כל הבנקים הגדולים בעולם עשו תיקון כלפי מעלה25/03/2024