כותרת כתבה תאריך
קופות גמל - הרשימה החדשה של מסלולי ההשקעה בקופות הגמלקופות גמל - הרשימה החדשה של מסלולי ההשקעה בקופות הגמל21/04/2024
פנסיה, ליגת FUNDER מסלול מניות - אלטשולר שחם מזנקים מתחילת השנה, מור מובילים בשנה, מנורה מבטחים ב 3 ו 5 שניםפנסיה, ליגת FUNDER מסלול מניות - אלטשולר שחם מזנקים מתחילת השנה, מור מובילים בשנה, מנורה מבטחים ב 3 ו 5 שנים20/04/2024
ביטוחי מנהלים – ליגת FUNDER תשואות מרץ – מגדל מנצחים ב-2 מתוך 3 מסלולים תלויי גילביטוחי מנהלים – ליגת FUNDER תשואות מרץ – מגדל מנצחים ב-2 מתוך 3 מסלולים תלויי גיל20/04/2024
גמל להשקעה - ליגת FUNDER - אלטשולר שחם מנצחים במרץ, מור גמל מתחילת השנהגמל להשקעה - ליגת FUNDER - אלטשולר שחם מנצחים במרץ, מור גמל מתחילת השנה20/04/2024
ליגת האלופות בחסכון הפנסיוני במרץ - איזה מסלול מנצח ?ליגת האלופות בחסכון הפנסיוני במרץ - איזה מסלול מנצח ?19/04/2024
ההורים חוזרים לחייך - אלטשולר שחם מובילים בחיסכון לכל ילד במרץ - ליגת FUNDER ההורים חוזרים לחייך - אלטשולר שחם מובילים בחיסכון לכל ילד במרץ - ליגת FUNDER 18/04/2024
מור גמל משתלטים על מסלול מעל גיל 60 - ילין לפידות מובילים בשלוש שנים בשני מסלולים - קופות גמל, ליגת FUNDER - מור גמל משתלטים על מסלול מעל גיל 60 - ילין לפידות מובילים בשלוש שנים בשני מסלולים - קופות גמל, ליגת FUNDER - 16/04/2024
קרנות השתלמות ליגת FUNDER: אלטשולר שחם מנצחים בהשתלמות מניות וגם בכלליקרנות השתלמות ליגת FUNDER: אלטשולר שחם מנצחים בהשתלמות מניות וגם בכללי16/04/2024
קופות גמל, השתלמות ופנסיה של מיטב מרץ 2024 - 83.91%+ ב 60 חודשיםקופות גמל, השתלמות ופנסיה של מיטב מרץ 2024 - 83.91%+ ב 60 חודשים16/04/2024
לפני גמל נט - תשואות קופות גמל הראל - מרץ 2024לפני גמל נט - תשואות קופות גמל הראל - מרץ 202415/04/2024
לפני גמל נט - תשואות אלטשולר שחם גמל השתלמות ופנסיה - מרץ 2024 השתלמות מסלול מניות 4.50%+ בחודשלפני גמל נט - תשואות אלטשולר שחם גמל השתלמות ופנסיה - מרץ 2024 השתלמות מסלול מניות 4.50%+ בחודש15/04/2024
לפני גמל נט - תשואות גמל והשתלמות מנורה מבטחים - מרץ 2024לפני גמל נט - תשואות גמל והשתלמות מנורה מבטחים - מרץ 202415/04/2024
לפני גמל נט - תשואות ילין לפידות גמל והשתלמות מרץ 2024  - 25.79%+ בשנה בהשתלמות מניותלפני גמל נט - תשואות ילין לפידות גמל והשתלמות מרץ 2024 - 25.79%+ בשנה בהשתלמות מניות15/04/2024
לפני גמל נט - תשואות מור גמל והשתלמות, מרץ 2024 - השתלמות כללי 2.43%+לפני גמל נט - תשואות מור גמל והשתלמות, מרץ 2024 - השתלמות כללי 2.43%+15/04/2024
לפני גמל נט - תשואות הפניקס השתלמות פנסיה וגמל - מרץ 2024לפני גמל נט - תשואות הפניקס השתלמות פנסיה וגמל - מרץ 202415/04/2024
לפני גמל נט - תשואות גמל - מגדל מרץ 2024 - כ 34.5%+ ב 12 חודשים במחקה S&P500לפני גמל נט - תשואות גמל - מגדל מרץ 2024 - כ 34.5%+ ב 12 חודשים במחקה S&P50015/04/2024
לפני גמל נט - תשואות אנליסט קופות גמל מרץ 2024לפני גמל נט - תשואות אנליסט קופות גמל מרץ 202415/04/2024
לפני ביטוח נט - תשואות הכשרה ביטוח - מרץ 2024לפני ביטוח נט - תשואות הכשרה ביטוח - מרץ 202415/04/2024
לראשונה פוליסת עוקב מדד S&P 500 מגודר מטח - מגדל ביטוח משיקה 2 מסלולי השקעה חדשים בחיסכון לראשונה פוליסת "עוקב מדד S&P 500 מגודר מט"ח" - מגדל ביטוח משיקה 2 מסלולי השקעה חדשים בחיסכון 08/04/2024
קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם ראשונה, מור ראשונה ברבעון - ליגת FUNDER תחזית השתלמות כללית קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם ראשונה, מור ראשונה ברבעון - ליגת FUNDER תחזית השתלמות כללית 05/04/2024
הטבות המס בישראל - דווקא נמוכות יחסית בהשוואה עולמית הטבות המס בישראל - דווקא נמוכות יחסית בהשוואה עולמית 04/04/2024
קרנות השתלמות, גמל, פנסיה תחזית מרץ 24 - עוד חודש עוצמתי שמסיים רבעון חלומיקרנות השתלמות, גמל, פנסיה תחזית מרץ 24 - עוד חודש עוצמתי שמסיים רבעון חלומי03/04/2024
אלטשולר שחם יאפשר העברת כספים מהעוש לקרן השתלמות וגמל להשקעהאלטשולר שחם יאפשר העברת כספים מהעו"ש לקרן השתלמות וגמל להשקעה31/03/2024
פוליסות חיסכון - אלטשולר שחם מזנקת מתחילת מרץ - אינדיקציה לגמל והשתלמות מפוליסות הכשרה - עליות נאותפוליסות חיסכון - אלטשולר שחם מזנקת מתחילת מרץ - אינדיקציה לגמל והשתלמות מפוליסות הכשרה - עליות נאות25/03/2024
מעבר בין קרנות פנסיה חדשות לעמיתים עם ילדים בעלי מוגבלויות - הסדרת בן מוגבל - הבן צריך לעמוד בשני קריטריוניםמעבר בין קרנות פנסיה חדשות לעמיתים עם ילדים בעלי מוגבלויות - הסדרת "בן מוגבל" - הבן צריך לעמוד בשני קריטריונים23/03/2024
S&P500 - הניודים למסלול S&P בגמל והשתלמות - הראל עוקפת את הפניקס בפברוארS&P500 - הניודים למסלול S&P בגמל והשתלמות - הראל עוקפת את הפניקס בפברואר21/03/2024
חסכון פנסיוני - ליגת האלופות של FUNDER - קרנות ההשתלמות מניות מנצחות את הגמל והפנסיהחסכון פנסיוני - ליגת האלופות של FUNDER - קרנות ההשתלמות מניות מנצחות את הגמל והפנסיה21/03/2024
גמל להשקעה - ליגת FUNDER – תשואות פברואר מסלול כללי ומניות – כלל והפניקס זוכים במסלול המניותגמל להשקעה - ליגת FUNDER – תשואות פברואר מסלול כללי ומניות – כלל והפניקס זוכים במסלול המניות20/03/2024
פנסיה עולה, חודש חזק בקרנות הפנסיה - מנורה מבטחים ראשונה במניות, ב 3 ו 5 שניםפנסיה עולה, חודש חזק בקרנות הפנסיה - מנורה מבטחים ראשונה במניות, ב 3 ו 5 שנים18/03/2024
ליגת FUNDER לקופות הגמל – חודש חזק בגמל, מור וכלל מובילות בעד 50 ובין 50 ל 60ליגת FUNDER לקופות הגמל – חודש חזק בגמל, מור וכלל מובילות בעד 50 ובין 50 ל 6017/03/2024
לפני גמל נט - תשואות הפניקס השתלמות פנסיה וגמל - פברואר 2024לפני גמל נט - תשואות הפניקס השתלמות פנסיה וגמל - פברואר 202417/03/2024
140% ב 5 שנים - ליגת FUNDER לקרנות ההשתלמות בפברואר: כלל מנצחים ב-2 מתוך 3 המסלולים140% ב 5 שנים - ליגת FUNDER לקרנות ההשתלמות בפברואר: כלל מנצחים ב-2 מתוך 3 המסלולים15/03/2024
לפני כולם - ילין לפידות גמל והשתלמות פברואר 24 - 60 חודשים 69% במניותלפני כולם - ילין לפידות גמל והשתלמות פברואר 24 - 60 חודשים 69% במניות15/03/2024
לפני גמל נט - תשואות מור גמל השתלמות, פברואר 2024לפני גמל נט - תשואות מור גמל השתלמות, פברואר 202415/03/2024
לפני כולם - מנורה מבטחים, תשואות גמל, השתלמות, פברואר 24 - השתלמות מסלול מניות חול מעל 60%+ ב 60 חודשיםלפני כולם - מנורה מבטחים, תשואות גמל, השתלמות, פברואר 24 - השתלמות מסלול מניות חו"ל מעל 60%+ ב 60 חודשים15/03/2024
לפני כולם - תשואות קופות גמל הראל - פברואר 2024לפני כולם - תשואות קופות גמל הראל - פברואר 202415/03/2024
לפני כולם - תשואות מגדל השתלמות וגמל פברואר 24 - איזו קופה טסה מעל 50%+ ב 5 שנים ?לפני כולם - תשואות מגדל השתלמות וגמל פברואר 24 - איזו קופה טסה מעל 50%+ ב 5 שנים ?15/03/2024
לפני כולם - תשואות אנליסט קופות גמל פברואר 2024לפני כולם - תשואות אנליסט קופות גמל פברואר 202415/03/2024
לפני כולם - תשואות אלטשולר שחם גמל, השתלמות ופנסיה - גמל פסיבי מדדי מניות עולה 4.55%+לפני כולם - תשואות אלטשולר שחם גמל, השתלמות ופנסיה - גמל פסיבי מדדי מניות עולה 4.55%+15/03/2024
לפני כולם - תשואות מיטב, גמל, פנסיה, השתלמות - פברואר 2024 - איזו קופה טסה מעל 80% ב 5 שנים ?לפני כולם - תשואות מיטב, גמל, פנסיה, השתלמות - פברואר 2024 - איזו קופה טסה מעל 80% ב 5 שנים ?14/03/2024
לפני כולם - תשואות הכשרה ביטוח - פברואר 2024 - מסלול מניות עם 19% בשנה החולפת לפני כולם - תשואות הכשרה ביטוח - פברואר 2024 - מסלול מניות עם 19% בשנה החולפת 14/03/2024
דרמה באלטשולר שחם: לאה פרמינגר מונתה כסמנכלית השקעות  - תחליף את דני ירדנידרמה באלטשולר שחם: לאה פרמינגר מונתה כסמנכ"לית השקעות - תחליף את דני ירדני13/03/2024
פוליסות חסכון מנייתיות - ליגת FUNDER - איילון שוברת את תקרת ה 5%+ בפברוארפוליסות חסכון מנייתיות - ליגת FUNDER - איילון שוברת את תקרת ה 5%+ בפברואר11/03/2024
תחזית FUNDER להשתלמות כללי ומניות - כלל ראשונה בהשתלמות כללי, מור ראשונה בהשתלמות מניותתחזית FUNDER להשתלמות כללי ומניות - כלל ראשונה בהשתלמות כללי, מור ראשונה בהשתלמות מניות07/03/2024
פוליסות חיסכון - ליגת FUNDER פברואר 24 - פוליסת איילון מובילה בפברואר, הכשרה מובילה מתחילת השנהפוליסות חיסכון - ליגת FUNDER פברואר 24 - פוליסת איילון מובילה בפברואר, הכשרה מובילה מתחילת השנה06/03/2024
תחזית השתלמות, גמל ופנסיה - עליות חדות במסלולים השתלמות וגמל כללי ומניות - כמה מסלול S&P ?תחזית השתלמות, גמל ופנסיה - עליות חדות במסלולים השתלמות וגמל כללי ומניות - כמה מסלול S&P ?01/03/2024
קופות גמל במשבר - מפחיד - התשואות של סלייס גמל נמחקו ממאגר המידע של הציבור - הכנה לתספורת ?קופות גמל במשבר - מפחיד - התשואות של סלייס גמל נמחקו ממאגר המידע של הציבור - הכנה לתספורת ?01/03/2024
גמל מול נאמנות - האם האוצר יוסיף הטבה לקרנות נאמנות או יבטל אותה לגמל והפוליסות ?גמל מול נאמנות - האם האוצר יוסיף הטבה לקרנות נאמנות או יבטל אותה לגמל והפוליסות ?29/02/2024
השתלמות: פוליסות החיסכון, מניות, של בתי ההשקעות בהכשרה - טסו בפברואר כ 4%+ , מה זה אומר על קרנות ההשתלמות ?השתלמות: פוליסות החיסכון, מניות, של בתי ההשקעות בהכשרה - טסו בפברואר כ 4%+ , מה זה אומר על קרנות ההשתלמות ?29/02/2024
כרבע מיליון גמלאי עמיתים יזכו לתוספת של כ- 3% לקצבתם החודשיתכרבע מיליון גמלאי עמיתים יזכו לתוספת של כ- 3% לקצבתם החודשית27/02/2024