כותרת כתבה תאריך
אלטשולר שחם גמל קיבלה האישורים הרגולטוריים לרכישת פסגות גמל ופנסיה ומזנקת כ 8%+ אלטשולר שחם גמל קיבלה האישורים הרגולטוריים לרכישת פסגות גמל ופנסיה ומזנקת כ 8%+ 10/05/2021
הממונה על התחרות אישרה את מיזוג אלטשולר שחם-פסגות - מה חושב על כך פרופ` זליכה ?הממונה על התחרות אישרה את מיזוג אלטשולר שחם-פסגות - מה חושב על כך פרופ` זליכה ?09/05/2021
קרנות השתלמות תחזית FUNDER - AdvizerLand אפריל || Live מיטב דש מובילים - עדכון נתוניםקרנות השתלמות תחזית FUNDER - AdvizerLand אפריל || Live מיטב דש מובילים - עדכון נתונים04/05/2021
פוליסות חסכון סוגרות רבעוןפוליסות חסכון סוגרות רבעון03/05/2021
קופות גמל תשואות אפריל 2021 זינוק בעלייה - תחזית תשואה לקופות הגמל והשתלמות לחודש אפריל - עלייה חדהקופות גמל תשואות אפריל 2021 זינוק בעלייה - תחזית תשואה לקופות הגמל והשתלמות לחודש אפריל - עלייה חדה02/05/2021
דרוג העברות והפקדות בקופות הגמל וההשתלמות לחודש מרץ 2021 || מור שוברת שיאים ועוברת להוביל בהעברות נטודרוג העברות והפקדות בקופות הגמל וההשתלמות לחודש מרץ 2021 || מור שוברת שיאים ועוברת להוביל בהעברות נטו21/04/2021
דירוג מרץ 2021 בביטוחי המנהלים - עליות בכל המסלוליםדירוג מרץ 2021 בביטוחי המנהלים - עליות בכל המסלולים21/04/2021
מרץ בקרנות הפנסיה: הפניקס מנצחים עד גיל 50 ומעל גיל 60מרץ בקרנות הפנסיה: הפניקס מנצחים עד גיל 50 ומעל גיל 6020/04/2021
דרוג מרץ בקופות הגמל: ילין לפידות מנצחים החודש בכל המסלוליםדרוג מרץ בקופות הגמל: ילין לפידות מנצחים החודש בכל המסלולים19/04/2021
דרוג מרץ בקרנות ההשתלמות || ילין לפידות מנצחים בכללי ובמניות, אלטשולר שחם כמעט אחרוניםדרוג מרץ בקרנות ההשתלמות || ילין לפידות מנצחים בכללי ובמניות, אלטשולר שחם כמעט אחרונים19/04/2021
לפני הגמל נט  || תשואות אלטשולר שחם לחודש מרץ 2021 בקופות גמל וקרנות השתלמות - חיובי, חלש יחסית למתחריםלפני הגמל נט || תשואות אלטשולר שחם לחודש מרץ 2021 בקופות גמל וקרנות השתלמות - חיובי, חלש יחסית למתחרים19/04/2021
קופות גמל והשתלמות || תשואות ילין לפידות לחודש מרץ 2021 בקופות גמל וקרנות השתלמות - עליות חדותקופות גמל והשתלמות || תשואות ילין לפידות לחודש מרץ 2021 בקופות גמל וקרנות השתלמות - עליות חדות16/04/2021
קרנות השתלמות תחזית FUNDER - AdvizerLand מרץ || ילין לפידות ראשונהקרנות השתלמות תחזית FUNDER - AdvizerLand מרץ || ילין לפידות ראשונה04/04/2021
קרנות השתלמות || תחזית תשואות קרנות השתלמות, קופות גמל במרץ - חודש חיובי מאודקרנות השתלמות || תחזית תשואות קרנות השתלמות, קופות גמל במרץ - חודש חיובי מאוד01/04/2021
דוחות אלטשולר שחם גמל ופנסיה - גידול של 52% ברווח הנקי ל-2020דוחות אלטשולר שחם גמל ופנסיה - גידול של 52% ברווח הנקי ל-202024/03/2021
פברואר בביטוחי המנהלים – הכשרה מנצחים בקרן י`, כלל במסלול הכלליפברואר בביטוחי המנהלים – הכשרה מנצחים בקרן י`, כלל במסלול הכללי17/03/2021
קופות גמל דרוג פברואר || אקסלנס גמל עד גיל 50 עם תשואה חיובית חריגה | כלל מובילה בשאר המסלוליםקופות גמל דרוג פברואר || אקסלנס גמל עד גיל 50 עם תשואה חיובית חריגה | כלל מובילה בשאר המסלולים16/03/2021
קרנות השתלמות דרוג פברואר || כלל מנצחים בכללי ובמניות - אלטשולר שחם אחרונים במניות קרנות השתלמות דרוג פברואר || כלל מנצחים בכללי ובמניות - אלטשולר שחם אחרונים במניות 16/03/2021
לפני גמל נט - תוצאות פברואר 2021 של קרנות השתלמות, גמל ופנסיה מיטב דשלפני גמל נט - תוצאות פברואר 2021 של קרנות השתלמות, גמל ופנסיה מיטב דש15/03/2021
רשות שוק ההון יוצאת ביוזמה לאימוץ תקרת דמי ניהול לחוסכים שהפסיקו הפקדות בתקופת משבר הקורונהרשות שוק ההון יוצאת ביוזמה לאימוץ תקרת דמי ניהול לחוסכים שהפסיקו הפקדות בתקופת משבר הקורונה11/03/2021
קרנות השתלמות || תחזית FUNDER-AdvizerLand לביצועי קרנות ההשתלמות הכלליות בפברוארקרנות השתלמות || תחזית FUNDER-AdvizerLand לביצועי קרנות ההשתלמות הכלליות בפברואר03/03/2021
קופות גמל קרנות השתלמות תחזית || הערכת ביצועי קופות הגמל בפברואר - צפי לחודש מתוןקופות גמל קרנות השתלמות תחזית || הערכת ביצועי קופות הגמל בפברואר - צפי לחודש מתון01/03/2021
מיטב דש רוכשת את פעילות קרנות הפנסיה של הלמן אלדובי תמורת 45 מיליון שקלמיטב דש רוכשת את פעילות קרנות הפנסיה של הלמן אלדובי תמורת 45 מיליון שקל23/02/2021
כלל ביטוח תרכוש מפסגות את סוכנות דוידוף כלל ביטוח תרכוש מפסגות את סוכנות דוידוף 18/02/2021
לפני גמל נט || תשואות כלל ביטוח ופיננסים - ינואר 2021 לפני גמל נט || תשואות כלל ביטוח ופיננסים - ינואר 2021 17/02/2021
לפני הגמל נט - ינואר בביטוחי המנהלים || חודש חיובי בכל המסלוליםלפני הגמל נט - ינואר בביטוחי המנהלים || חודש חיובי בכל המסלולים16/02/2021
לפני הגמל נט - ינואר בקרנות הפנסיה || מיטב פנסיה לגילאי 50-60 שומרת על ההובלה ב 12 חודשים החולפים לפני הגמל נט - ינואר בקרנות הפנסיה || מיטב פנסיה לגילאי 50-60 שומרת על ההובלה ב 12 חודשים החולפים 16/02/2021
לפני גמל נט || דרוג ינואר בקופות הגמל - כלל מנצחים במסלול עד 50 ובין 50-60לפני גמל נט || דרוג ינואר בקופות הגמל - כלל מנצחים במסלול עד 50 ובין 50-6016/02/2021
לפני גמל נט || דרוג ינואר בקרנות השתלמות - כלל מנצחים בכללי ובמניותלפני גמל נט || דרוג ינואר בקרנות השתלמות - כלל מנצחים בכללי ובמניות16/02/2021
תשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של בית ההשקעות  אנליסט לחודש ינואר 2021תשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של בית ההשקעות "אנליסט" לחודש ינואר 202116/02/2021
לפני גמל נט || תשואות הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל לחודש ינואר 2021לפני גמל נט || תשואות הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל לחודש ינואר 202115/02/2021
אלטשולר שחם פסגות || אלטשולר שחם חתמה על רכישת פסגות אלטשולר שחם פסגות || אלטשולר שחם חתמה על רכישת פסגות 12/02/2021
סימן לבאות?  קרן הפנסיה שמקצצת קצבאות לגמלאיה, עקב גרעון אקטואריסימן לבאות? קרן הפנסיה שמקצצת קצבאות לגמלאיה, עקב גרעון אקטוארי11/02/2021
ראשון בלי כוכבית* || אורי קרן בראיון בלעדי כמעט בכל חודשי הירידות היינו בצמרתראשון בלי כוכבית* || אורי קרן בראיון בלעדי "כמעט בכל חודשי הירידות היינו בצמרת"08/02/2021
סוכנות הביטוח בטח תורן רוכשת את פעילות סוכנות הביטוח של דוד נאמןסוכנות הביטוח בטח תורן רוכשת את פעילות סוכנות הביטוח של דוד נאמן04/02/2021
קרנות השתלמות || תחזית FUNDER AdvizerLand לתוצאות קרנות השתלמות כלליות של הגופים הגדולים - כלל מובילהקרנות השתלמות || תחזית FUNDER AdvizerLand לתוצאות קרנות השתלמות כלליות של הגופים הגדולים - כלל מובילה03/02/2021
הגופים המוסדיים יחוייבו להתייחס להיבטי ESG וטכנולוגיים - העשויים להשפיע על תיק ההשקעותהגופים המוסדיים יחוייבו להתייחס להיבטי ESG וטכנולוגיים - העשויים להשפיע על תיק ההשקעות02/02/2021
תחזית תשואות קרנות השתלמות וקופות גמל  || פתיחת שנה חיובית לקופות הגמל - כמה עלו בינואר 2021 ?תחזית תשואות קרנות השתלמות וקופות גמל || פתיחת שנה חיובית לקופות הגמל - כמה עלו בינואר 2021 ?01/02/2021
כל מה שצריך לדעת על פלטפורמת ניהול אישי (IRA) של החסכונות הפנסיונייםכל מה שצריך לדעת על פלטפורמת ניהול אישי (IRA) של החסכונות הפנסיוניים28/01/2021
דירוג FUNDER AdvizerLand קופות גמל לילדים לשנת 2020 - אנליסט לוקחת את ההובלהדירוג FUNDER AdvizerLand קופות גמל לילדים לשנת 2020 - אנליסט לוקחת את ההובלה24/01/2021
אורי קיסוס ימונה למנכל מור גמל שמנהלת כבר כ 10 מיליארד שקליםאורי קיסוס ימונה למנכ"ל מור גמל שמנהלת כבר כ 10 מיליארד שקלים19/01/2021
תשואות הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל לחודש דצמבר 2020תשואות הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל לחודש דצמבר 202018/01/2021
תשואות דצמבר בקרנות הפנסיה - מיטב דש מנצחים בין הקרנות הגדולות והוותיקותתשואות דצמבר בקרנות הפנסיה - מיטב דש מנצחים בין הקרנות הגדולות והוותיקות18/01/2021
קרנות השתלמות || סיכום 2020 בקרנות השתלמות - מור מנצחת בהשתלמות כללי ובמניות קרנות השתלמות || סיכום 2020 בקרנות השתלמות - מור מנצחת בהשתלמות כללי ובמניות 18/01/2021
סיכום 2020 בגמל - מור ומיטב דש מנצחות במסלול לגילאי 50 עד 60 סיכום 2020 בגמל - מור ומיטב דש מנצחות במסלול לגילאי 50 עד 60 18/01/2021
ווידאו || חמש דקות על תחזיות וקרנות השתלמותווידאו || חמש דקות על תחזיות וקרנות השתלמות17/01/2021
פוליסת חיסכון במוקד || פוליסת חסכון הכשרה מסלול כללי - שנת 2020 תשואת שיאפוליסת חיסכון במוקד || פוליסת חסכון הכשרה מסלול כללי - שנת 2020 תשואת שיא17/01/2021
פרסומי רשות שוק ההון 14 בינואר 2021פרסומי רשות שוק ההון 14 בינואר 202117/01/2021
כך תנצלו נכון את הטבות המס בתיקון 190כך תנצלו נכון את הטבות המס בתיקון 19012/01/2021
מיזוג פסגות - אלטשולר שחם || דעה: למה הודלף המומ בין אייפקס ואלטשולר שחם על רכישת פסגות ?מיזוג פסגות - אלטשולר שחם || דעה: למה הודלף המו"מ בין אייפקס ואלטשולר שחם על רכישת פסגות ?11/01/2021