Loading
אימיג` dreamstime

סיכום יומי ודירוג קרנות || איזו קרן כספית מחזיקה מעל מיליארד שקל?

בועז קידר 15/10/2021
חמישי בקרנות || אילו חברות ממשיכות להחזיק במיליארדים עצומים בקרנות הכספיות? הנה הקרנות הגדולות והתשואה שלהן מתחילת השנה. מיטב והראל מובילות את הענף כספית שקלית כללי.

אימיג` dreamstime

מדד המחירים לצרכן - סעיף ירקות טריים עלה ב-9.5%

אלי אופיר 15/10/2021
קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-3.0%, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-3.3% וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-2.7%.

קרנות מנוהלות   קרנות מחקות Loading

תאריך עידכון

קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
 
קרנות השתלמות   קופות גמל   Loading

תאריך עידכון

קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
פוליסות חיסכון   Loading

תאריך עידכון

פוליסת חסכון תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה