Loading
קרנות כספיות, צילום: פאנדר

קרנות כספיות שקליות נתנו כמעט את ריבית בנק ישראל בחודש החולף - הרבה מעל לפיקדונות

שנהב גולדברג 29/05/2024
הקרנות הכספיות סיפקו בממוצע תשואה של 4.47% בחודש החולף בחישוב שנתי - הרבה מעל פיקדונות הבנקים ועם שלל יתרונות נוספים - עדין לא קניתם? למה אתם מחכים?

Photo-Bank-Emanuilov-Shabtay-Dreamstime.com

"כמו ברית המועצות, כמו טורקיה" ישראל באמת לפני קריסה ?

עמי גינזבורג 29/05/2024
המכתב שפרסמו 130 כלכלנים שמתריע מפני סכנה קיומית למדינה נובע מתהליכים דמוגרפיים ארוכי טווח שידועים לנו כבר שנים. אל שעכשיו התהליכים הללו הואצו בקצב מסחרר – בגלל המלחמה ובגלל ההפיכה המשטרית. הצרות שחשבנו שיצוצו רק בעוד עשורים מתדפקות על דלתותינו בימים אלה

קרנות מנוהלות   קרנות מחקות Loading

תאריך עידכון

קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
 
 
קרנות סל Loading

תאריך עידכון

קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
קרנות השתלמות   קופות גמל   Loading

תאריך עידכון

קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
 
 
פוליסות חיסכון   Loading

תאריך עידכון

פוליסת חסכון תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה