Loading
Photo Funtap P | Dreamstime.com S&P 500

S&P500 רחוק רק 0.5% מהשיא. האם המניות בארה"ב יקרות מדי?

עמי גינזבורג 30/11/2023
פרמיית הסיכון (Equity Premium Risk) שניתנת כיום על מניות בארה"ב היא הנמוכה ביותר מאז 2004. לא בטוח שהמשקיעים בארה"ב מפנימים עד כמה שוק המניות הפך למסוכן. השקעה באג"ח בתנאים הנוכחיים נראית עדיפה

איור: FUNDER

מתי הזמן הנכון להיכנס לשווקים? אנחנו בנקודת פיתול...

משה מימון 30/11/2023
נתוני PCE ממשיכים את הקו שהמשקיעים מצפים | תרחיש הבסיס של המשקיעים – 'נחיתה רכה' | מה מעריכים המשקיעים לגבי מועד הורדת הריבית, ומה זה מאותת להם? וגם – כיצד הם מגיבים נכון לנתוני זרימת הכסף בשוק האמריקאי

קרנות מנוהלות   קרנות מחקות Loading

תאריך עידכון

קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
 
 
קרנות סל Loading

תאריך עידכון

קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
קרנות השתלמות   קופות גמל   Loading

תאריך עידכון

קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
 
 
פוליסות חיסכון   Loading

תאריך עידכון

פוליסת חסכון תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה