Loading

הבורסה המקומית, אחרי שמגדילים את נכסי הבסיס הגיע הזמן לחשוב על הנגזרים

משה מימון, עורך FUNDER 10/06/2021
שוק ההון האמריקאי מדהים בפשטותו, בעיקר בכל השימוש בנגזרים, הגיע הזמן שהשוק המקומי יאמץ זאת

Image: Dreamstime.com

האינפלציה ממשיכה להרים ראש – מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.7%

בעז קידר 10/06/2021
מדד הליבה עלה ב-0.6% | ירידה במספר דורשי העבודה שבוע שישי ברציפות

קרנות נאמנות   Loading

תאריך עידכון

קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
 
 
קרנות השתלמות   קופות גמל   Loading

תאריך עידכון

קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
פוליסות חיסכון   Loading

תאריך עידכון

פוליסת חסכון תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה