Loading
הבורסה לניירות ערך, צילום: קובי וולף

מחצית 2022 שווי קרנות הסל נחתך בכ-10 מיליארד - מה היה הפדיון בקרנות האקטיביות ?

נורית דרור, יחידת המחקר 29/06/2022
הבורסה מסכמת את המחצית הראשונה של שנת 2022 | המסחר במניות בתל-אביב הסתכם בירידות שערים, בדומה למגמה הכלל עולמית והתאפיין במחזורי מסחר גבוהים

ניצן צעיר הרים, יוחנן דנינו ואמיל וינשל, ווישור, צילום: רמי זרנגר

ווישור מתקדמת לרכישת איילון - התמורה הופחתה בכ-15 מיליון שקל

אדם כהן 29/06/2022
נחתם עדכון שלישי להסכם הרכישה - התמורה הופחתה בכ-15 מיליון שקל לכ-447.6 מיליון שקל, וכן הוגדלה הלוואת המוכר

קרנות מנוהלות   קרנות מחקות Loading

תאריך עידכון

קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
 
קרנות סל Loading

תאריך עידכון

קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן סל תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
קרנות השתלמות   קופות גמל   Loading

תאריך עידכון

קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
פוליסות חיסכון   Loading

תאריך עידכון

פוליסת חסכון תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה