Loading

קרנות נאמנות || סיכום יומי 08/04 || קרנות הקנביס ממשיכות לקזז את העלייה שלהן מתחילת השנה

בועז קידר 11/04/2021
הבורסה סגרה עוד שבוע מוצלח ושוק הקרנות כבר רושם עלייה של 4.2% מתחילת השנה

Image: Dreamstime.com

מחזורי מוסדיים - כלי שמאפשר יתרון יחסי על משקיעים אחרים

משה שלום 11/04/2021
שילוב של כלי מחזורי המוסדיים עם כלים אחרים יציע לנו יתרון יחסי משקיעים אחרים בניסיון להבין את כוונתם האמיתית

קרנות נאמנות   Loading

תאריך עידכון

קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
 
 
קרנות השתלמות   קופות גמל   Loading

תאריך עידכון

קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
פוליסות חיסכון   Loading

תאריך עידכון

פוליסת חסכון תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה