Loading
צילום פאנדר

סיכום מדדי הבורסה - בכמה עלה מדד ת"א 90 משיא משבר הקורונה ? ניחוש, שלוש ספרות

כלכלני הבורסה תל אביב 07/05/2021
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של חודש מאי התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים. מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

דר גיל מיכאל בפמן צילום: אורן דאי

ההתפתחויות בהודו לאור התפשטות נגיף הקורונה ועליית התחלואה

ד"ר גיל מיכאל בפמן 06/05/2021
מדד מנהלי הרכש התעשייתי של הודו עלה במעט מ- 55.4 במרץ ל- 55.5 בחודש אפריל. הרמה החיובית יחסית של המדד נשמרה למרות ההתפרצות המסיבית של הנגיף, וזה משקף את העובדה כי רוב ההגבלות היו מרוכזות עד כה בתחומי השירותים ולא התעשייה

קרנות נאמנות   Loading

תאריך עידכון

קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן נאמנות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
 
 
 
קרנות השתלמות   קופות גמל   Loading

תאריך עידכון

קרן השתלמות תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
 
פוליסות חיסכון   Loading

תאריך עידכון

פוליסת חסכון תשואה חודשית שנה תחילת שנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה
קרן השתלמות תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה